Åtminstone 3 000 sjuksköterskor världen över, men troligen många fler, har dött under coronapandemin, enligt siffror från Internationella sjuksköterskeorganisationen (ICN) som nyhetsbyrån AFP rapporterar om. Stress, utbrändhet och PTSD har drabbat många sjuksköterskor och ICN varnar nu för att massflykt från yrket kan vara att vänta redan under andra halvan av 2021.

Vårdförbundet ser att i Sverige är dödsfallen bland sjuksköterskorna lyckligtvis få, men att över 2 600* anmälningar om arbetsskada har gjorts och att sjukskrivningar och egna uppsägningar riskerar att försämra vårdens kapacitet under våg tre i vår och sommar.

- Precis som ICN-chefen Howard Catton säger så har pandemin har pressat sjuksköterskor till den yttersta gränsen, både fysisk och mentalt, det gäller även här i Sverige. De och våra andra medlemsgrupper biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor har nått en punkt där de gett precis allt de har under ett helt år, och presterat på toppen av sin kompetens och kapacitet. Även alla de som slitit med att beta av vårdskulden med den ordinarie vården har gjort fantastiska insatser i en mycket svår situation, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Vårdförbundets senaste undersökning av situationen för sjuksköterskor under coronapandemin, genomförd av Novus med drygt 1 400 sjuksköterskor, visar att yrkesgruppen arbetar under hård press men att det finns ljusglimtar i form av god arbetsgemenskap mellan kollegor. 81 procent upplever att sjukfrånvaron har ökat, ännu fler bland dem som arbetar på en covid-19 avdelning. Så många som 40 procent anser att den höga sjukfrånvaron dessutom har lett till mycket högre arbetsbelastning.

- Det kollegiala stödet, sammanhållningen och gemensamma lärandet är centralt när läget ändras i realtid, som under det här tuffa året. Flera regioner har aktiverat krislägesavtalet med SKR och det har lett till mycket krävande arbetssituationer. Pandemin ställer enorma krav på sjuksköterskornas förmåga att ställa om och vara flexibla och 31 procent av dem har fått ändrade arbetsuppgifter eller bytt avdelning, de har verkligen ställt upp och ställt om, säger Sineva Ribeiro.

Var fjärde överväger att säga upp sig

Redan innan pandemins utbrott var arbetsbelastningen hög på grund av den stora bristen på sjuksköterskor. Vårdförbundet varnar liksom ICN för att arbetssituationen under pandemiåret kan leda till att värdefull kompetens lämnar vården. Vårdförbundets Novus-undersökning visar att så många som var fjärde sjuksköterska överväger att säga upp sig och att hela 7 procent eller 5 700 sjuksköterskor överväger att lämna vården helt och hållet.

- Svensk hälso-och sjukvård har sedan tidigare förlorat 13 200** legitimerade sjuksköterskor som lämnat vårdsektorn, den trenden måste vändas. Nu börjar vi se ljuset i tunneln med vaccinationerna på gång, men det är inte över än. Våg tre pågår på många ställen och det kommer nya mutationer hela tiden. Vi bör se detta som ett maratonlopp där det gäller att säkra god vård till befolkningen samtidigt som arbetsgivarna måste ta sitt ansvar, så att kritisk kompetens inom vården orkar hela vägen, säger Sineva Ribeiro.

**Källa: Den senaste statistiken från Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan visar att anmälda coronarelaterade arbetssjukdomar från Vårdförbundets yrkesgrupper är nu uppe i totalt 2 629 stycken (2582 sjuksköterskor + 31 barnmorskor + 16 biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor särredovisas ej). PDF:er med regionala nedbrytningar bifogas.

**Källa: Socialstyrelsen, antal legitimerade sjuksköterskor upp till 64 år som är sysselsatta utanför hälso- och sjukvården: 13 196. Senast uppdaterad: 2020-09-15 (årsuppgifter - 2018). 

Läs vårt pressmeddelande.