Digitaliseringen i vården var ett av de hetaste ämnena under Almedalen. Det var flera seminarier som tog upp det och flera rapporter som släpptes. Bland annat "Den digitala patienten" och "E-hälsostudie i Ambulansvården".

Ehälsomyndighetens studie om ambulansvården är gjord i samarbete med bland annat Karolinska  Institutet, Vårdförbundet och riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS). Både den och Price Waterhouse Coopers "Den digitala patienten" diskuterades under e-hälsoseminarier och debatter. 

Den digitala patienten

Panelen diskuterade hur långt digitaliseringen har kommit och vilka hinder och möjligheter som de ser. Vårdpersonalen är vana vid att ha enkla verktyg och appar i sitt privatliv och ser samtidigt hur de system som de använder i sitt yrke kan vara onödigt krångliga och ålderdomliga.

Tidskampen mot krångliga it-system kostar miljarder kronor. 

-  Vi har egentligen allt att vinna på att satsa pengar på bra och användaranpassade IT-system. Så krångligt som det är nu är inte rimligt, sa David Liljequist, förbundsombudsman Vårdförbundet.

Hela panelen höll med och Läkarförbundets Karin Båtelsson tillade att vi ska digitalisera vården för att den ska bli bättre inte för att den ska bli billigare. Vårdförbundet anser att det handlar om att ge personalen verklig möjlighet att vara med i kravställning och utformning av eHälsoverktyg. 

 Ta del av rapporten "Den digitala patienten är här"

Resan till e-hälsolandet

Ehälsomyndigheten bjöd in till flera seminarier och debatter om hur Sverige ska bli världsbäst på eHälsa och att det krävs ledarskap och samverkan. 

En e-hälsostudie, ambulansvård. Del 1

Veronica Lindström, KI och David Liljequist, Vårdförbundet.  

 Läs mer om kartläggningen av eHälsa här

Samtal om två aktuella e-hälsostudier del 2

Samtal om studierna "Den digitala patienten är här" och "Ambulansvården". Jean-Luc af Geijerstam, eHälsomyndigheten, Veronica Lindström, KI och David Liljequist, Vårdförbundet.

En e-hälsostudie, Den digitala patienten. Del 3

Jean-Luc af Geijerstam, eHälsomyndigheten, Emma Spak, Sveriges Läkarförbund och David Liljequist, Vårdförbundet.

 

Se fler klipp från Ehälsomyndighetens aktiviteter i Almedalen