Jordgubbar Cc-licens Erik Forsberg

Snart är det dags att lämna in ansökan om sommarsemester. Här ger vi svar på några av de vanligaste frågorna som brukar dyka upp.

Är du tveksam, fråga din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt vad som gäller för just ditt kollektivavtal.

Vårdförbundet Direkt

Du når vår medlemsservice Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420

När ska jag lämna in min ansökan om sommarsemester?

I landsting, region och kommun ska arbetsgivaren normalt komma överens med Vårdförbundet lokalt om när du senast ska lämna in önskemål om huvudsemester. Om det inte finns en lokal överenskommelse bestämmer arbetsgivaren när du senast ska lämna in önskemål.
I privat sektor gäller semesterlagens bestämmelser. Där sägs att det bör träffas lokala kollektivavtal om förläggning av semesterledighet. Om det inte finns en lokal överenskommelse bestämmer arbetsgivaren när du senast ska lämna in önskemål.

När får jag veta om min semester blivit beviljad?

I landsting, region och kommun är utgångspunkten att du ska få besked så snart som möjligt efter det att semesterlistorna är godkända och fastställda.
Om arbetsgivaren fattat ett beslut utan överenskommelse med dig eller Vårdförbundet, gäller semesterlagens bestämmelse att arbetsgivaren ska ge besked om din semesteransökan senast två månader före ledighetens början.
I privat sektor gäller semesterlagen enligt ovan.

Har jag rätt till sammanhängande semester?

Enligt semesterlagen har du rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti, om inget annat avtalats. Semestern kan förläggas till annan tid om arbetsgivaren har särskilda skäl för det. Vårdförbundets uppfattning är att rätten till fyra veckors sammanhängande semester gäller i alla våra centrala kollektivavtal.

I landsting, region och kommun kan arbetsgivaren efter MBL-förhandlingar förlägga semesterveckorna även under hela eller delar av maj och september.

Du som arbetar inom landsting, region eller kommun har enligt avtal rätt till ledig dag, eller motsvarande ledighet, före eller efter din semester. Om din semester omfattar minst 19 dagar har du rätt till ledig dag både före och efter ledigheten.

För dig som regelbundet arbetar lördagar och söndagar gäller vid semesterledighet som är minst 19 dagar att man ska förlägga semestern i schemat så att den börjar dag efter fridag och slutar dag före fridag, eller lägga ledighet av motsvarande längd under semesterledigheten. Detta för att de som arbetar helger ska få en lika lång semesterledighet (semesterdagar tillsammans med lediga dagar enligt schema) som de som alltid är lediga lördagar och söndagar.

Kolla med din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt vad som gäller för just ditt kollektivavtal.

Har jag rätt till föräldraledighet under sommaren?

Semester och föräldraledighet tar inte ut varandra. Du kan alltså ta ut både och under sommaren om du vill. Det är dock viktigt du anmäler din föräldraledighet i god tid. Om du är anställd i landsting, region eller kommun ska du anmäla din föräldraledighet senast tre månader i förväg, annars gäller ofta två månader i förväg. Det finns dock ingen lag eller avtal som säger att du har rätt till semester och föräldraledighet i anslutning till varandra.

Kan arbetsgivaren återta min semester?

En beviljad semester är ett bindande avtal mellan arbetsgivare och anställd. Vårdförbundet menar att arbetsgivaren inte utan att komma överens med dig, kan återkalla din beviljade semester. Råkar du ut för det, kontakta din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt omgående.

Om du arbetar inom landsting, region eller kommun kan din påbörjade semester avbrytas bara om det finns synnerliga skäl. Det ska vara fråga om extraordinära situationer som inte kan förutses, som till exempel stora olyckor eller utbrott av epidemier. Att många är på sommarsemester är inte en oförutsedd händelse.

Kontakta din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt om du har frågor.

Vad händer om jag blir ombedd att skjuta upp semestern?

Blir du tillfrågad och accepterar att mot extra ersättning skjuta upp din semester - se till att du får överenskommelsen skriftligt och den senarelagda semester beviljad redan nu.  Fundera också på om det verkligen är värt att skjuta på din lagstadgade semester för vila och återhämtning.

Läs mer om semester här. 

Vårdförbundet Direkt

Du når vår medlemsservice Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420