Dessa akuta åtgärder behövs nu

Vårdförbundet kräver att mer görs för att vårdsystemet ska klara coronakrisen. Här är vår kravlista med åtgärder.

Regeringen och myndigheterna har vidtagit åtgärder och visat handlingskraft. Men mer krävs för att vårdsystemet ska klara coronakrisen. Hur ska våra medlemmars behov av vila och återhämtning, arbetsmiljö och familje­situation värnas, samtidigt som patient­säkerheten upprätthålls?

Vi efterfrågar, för våra 114 000 medlemmars räkning, följande akuta åtgärder:

  1. Skyddsutrustning åt de som vårdar, så att de kan vårda befolkningen.
  2. Återinför det statliga ansvaret att agera nationell inköps- och distributionscentral för medicin och skyddsutrustning permanent.
  3. Slopa karensavdraget permanent för personal inom vården.
  4. Om grundskolor stängs måste vårdens personal få hjälp med barnomsorg
  5. Lätta på CSN-reglerna för studenter inom vården.
  6. Tänk långsiktigt: förbättra arbetsmiljö, villkor och löner så fler vill utbilda sig inom vårdyrken och fler stannar inom sektorn.

Läs Vårdförbundets debattartikel om våra krav i DN