Delta i viktig studie om hälsan på arbetsplatsen

Forskare vid Högskolan i Skövde vill komma i kontakt med yrkesverksamma sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor i hela landet för att genomföra intervjuer om deras erfarenheter och upplevelser av arbetsrelaterad hälsa.

Är du sjuksköterska eller barnmorska som arbetar med minst 75 % tjänstgöringsgrad inom hälso- och sjukvård och inte är sjukskriven? Vill du berätta om dina upplevelser, erfarenheter och reflektioner om ditt dagliga arbete? Studien ingår i en doktorsavhandling.

- Vi vill komma i kontakt med sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor runtom i hela landet för att genomföra intervjuer om deras erfarenheter och upplevelser av arbetsrelaterad hälsa, hälsar sjuksköterskorna Dip Raj Thapa och Rune Svanström som forskar på Högskolan i Skövde.

Information om Studien -"Sjuksköterskors upplevelser, erfarenheter och reflektioner om arbetsrelaterad hälsa- en intervjustudie"

Arbetsrelaterad hälsa inkluderar alla aspekter av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Rapporter och studier visar att många upplever försämrad arbetsrelaterad hälsa blivit och att stressrelaterad ohälsa ökat de senaste åren och fortsätter att öka. Sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad ohälsa fortsätter att öka. Förekomst av arbetsrelaterad stress är vanligast i offentliga sektorn och i kvinnodominerade yrken såsom hälso- och sjukvård. Att upptäcka ohälsa tidigt samt att tidigt få tillgång stöd och strategier för att motverka ohälsa är därför viktigt. Erfarenheter, upplevelser och reflektioner kring arbetsrelaterad hälsa är därför viktigt att belysa i det förebyggande arbetet av arbetsrelaterad ohälsa. Genom att samla in erfarenheter och upplevelser från sjuksköterskors och barnmorskors dagliga arbete kan olika faktorer identifieras som kan bidra till viktig kunskap som kan främja hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.

Kontaktuppgifter

Dip Raj Thapa, Högskolan i Skövde, Institution för hälsa och lärande, Box 408, 541 28, Skövde, dip.raj.thapa@his.se, 0500-44 84 34
Rune Svanström, Institution för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28, Skövde, rune.svanstrom@his.se, 0500-44 84 04