Årets siffra för 2022 är klar - kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13 medan män får betalt fram till 17.00. Det visar den årliga uträkning som görs av Lön hela dagen.

 Uträkningen utgår från den genomsnittliga löneskillnaden 9,8 procent som översatts till timmar och minuter av en arbetsdag.

Läs mer här på #Lönheladagen

Våra krav


Kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt. För att öka takten i utvecklingen mot jämställda löner ställer Lön hela dagen fyra gemensamma krav:

  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas
  • Jämställd föräldraförsäkring
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning