De är nominerade till Vårdförbundspriset och Årets Vårdchef

Vinnarna av årets priser kommer att presenteras på digitala Vårdgalan den 6 november. Läs om de kompetenta och innovativa nominerade till årets priser!

Nominerade till Vårdförbundspriset 2020

De kandidater som juryn utsett och som tävlar om Vårdförbundspriset är:

Anngela Ingvarsson, Sjuksköterska, Gruppchef Geriatriska medicinavdelningen 30 A, Akademiska sjukhuset i Uppsala för ”Nytt arbetssätt gör patienten mer delaktig i sin egen vård och hälsoplan”.

Utdrag ur juryns motivering:

Anngela Ingvarsson har med uthållighet och kontinuitet arbetat för att göra patienten mer delaktig i sin egen vård. Hon har avskaffat de traditionella medicinska ronderna och ersatt dem med ett nytt personcentrerat arbetssätt.

 

Martina Jarnström, Sjuksköterska, Hematologi- och onkologienhet, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås för ”Nytt utbildningsmaterial ger cancerpatienten färre sjukhusbesök och mer delaktighet".

Utdrag ur juryns motivering:

Martina Jarnström har tillsammans med cancerdrabbade patienter tagit fram ett utbildningsmaterial för att stödja patienten att själv vara delaktig i sin egen cancerbehandling. I det här fallet genom att lära sig att byta cytostatikapump. Syftet är att patienten ska slippa långa resor till och från sjukhuset.

 

Lena Johansson, Specialistsjuksköterska, Skolsköterska Skolhälsovården Vindängens skola, Falköping för ”Nytt metodstöd ger skolsköterskor verktyg för samtal om kvinnlig könsstympning”.

Utdrag ur juryns motivering:

Lena Johansson har tagit fram ett metodstöd om kvinnlig könsstympning, för att stötta skolsköterskor i hela landet. Metodstödet kvalitetssäkrar samtal kring könsstympning och kan användas redan från förskoleklass. Könsstympning är ett känsligt ämne och kan vara mycket svårt att prata om och genom metodstödet kan arbetsgången i skolan förbättras och verka förebyggande.

 

Nominerade till Årets Vårdchef 2020

De kandidater som juryn utsett och som tävlar om att bli Årets Vårdchef är:

Thorleif Rosander, Intensivvårdssjuksköterska och Vårdchef på Intensivvårdsavdelningen Södersjukhuset för ”Ledarskap med tydlighet, lyhördhet och mod skapar motivation och positiv stämning i arbetsgruppen”.

Utdrag ur juryns motivering:

Thorleifs ledarskap är tydligt och det skapar trygghet, glädje och motivation i arbetsgruppen. Han är en orädd, förändringsbenägen och lyhörd chef som alltid strävar framåt för att förnya och utveckla sina medarbetare, arbetssätt och rutiner. Ledarskapet baseras på lång erfarenhet och tillit.

 

Annika Forsman, Sjuksköterska och Enhetschef hemsjukvården Örnsköldsvik för ”Uthållighet, nyfikenhet och ett positivt synsätt ger goda effekter på verksamheten”.

Utdrag ur juryns motivering: Annika Forsmans ledarskap handlar mycket om öppenhet och dialog. Trots att arbetsgruppen är utspridd geografiskt lyckas hon vara en närvarande ledare. Tillsammans med sina medarbetare har Annika arbetat fram nya rutiner och riktlinjer för en mer personcentrerad vård. Och genom kontinuerliga mätningar får hon ett bra underlag till utveckling av verksamheten.

 

Farinaz Mona Moghaddam, Biomedicinsk analytiker och Enhetschef på Karolinska Universitetslaboratoriet Cytologi för ”Personcentrerat ledarskap med omtanke och handlingskraft skapar delaktighet och motivation i arbetsgruppen”.

Utdrag ur juryns motivering:

Farinaz Mona Moghaddam har genom sitt ledarskap lyckats skapa engagemang, delaktighet och hög motivation i arbetsgruppen. Tillsammans med sina medarbetare har hon utvecklat nya metoder med fokus på kvalitet och hållbarhet. I sitt ledarskap ser Farinaz varje medarbetares unika drivkraft och skapar möjligheter för varje person att göra det den är bäst på.

 

Läs mer om Vårdförbundspriset

Läs mer om Årets Vårdchef

Läs mer om Vårdgalan