Under februari och mars är det många som har sina årliga lönesamtal. Genom att förbereda dig noga utifrån våra tips – och även ta hjälp av våra duktiga förtroendevalda – har du goda förutsättningar att lyckas bra i samtalet med din chef.

Vi har satt samman råd kring vad du ska tänka på inför, under och efter lönesamtalet. Läs mer om hur du förbereder dig för lönesamtalet. 

Om du vill ha personlig coachning inför ditt lönesamtal kan du kontakta din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt, 0771-420 420.

Det är viktigt att känna till vad som styr löneprocessen. Lönen sätts lokalt hos din arbetsgivare och så nära varje medlem som möjligt. Du ska själv kunna vara med och påverka verksamheten och därmed din egen löneutveckling. När din kunskap bidrar till att ni når målen i verksamheten ska det synas genom att du får högre lön.

Din chef på arbetsplatsen ska kunna förklara och motivera hur prestation, bidrag, resultat och måluppfyllelse påverkar din lön.

Läs mer om hur löneprocessen går till, vad du själv kan göra för att påverka din lön samt vad Vårdförbundet gör.