15:57-rörelsen – dags för lön hela dagen!

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,2 %. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:57 varje dag. (Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17). Män har som vanligt betalt hela dagen.

15:57-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Se kampanjfilmen här.

Teckenspråkstolkad kampanjfilm.

På Internationella kvinnodagen kl. 15:57 delar vi vårt gemensamma budskap i sociala medier:
“Efter kl. 15:57 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!″

Runt om i landet arrangeras också evenemang och manifestationer. Läs mer om lokala arrangemang på Facebook.  Vill du vara med och engagera människor på din ort? Hör av dig till info@sverigeskvinnolobby.se.

Gilla vår facebooksida och följ oss på Instagram och Twitter: @lonheladagen.

Mer om 15:57-rörelsen och våra aktiviteter kan du läsa här.