I vår kampanj #tackamedlön vill vi påverka arbetsgivarna att förbättra villkoren och tacka er som arbetar inom vården med bättre villkor och en bättre lön. Var med och sprid kampanjen så att så många som möjligt skriver på vårt upprop.

I vår kampanj #tackamedlön vill vi påverka arbetsgivarna att förbättra villkoren och tacka er som arbetar inom vården med bättre villkor och en bättre lön. Var med och sprid kampanjen så att så många som möjligt skriver på vårt upprop. 

Som en respons på situationen i vården under coronakrisen har det startats flera initiativ, bland annat applåder från balkongen och skicka hjärtan. Men det hjälper inte vårdpersonal som redan innan krisen gick på knäna på grund av nedskärningar och personalbrist. 

Dålig arbetsmiljö och låg löneutveckling drabbar Vårdförbundets yrkesgrupper som väljer att lämna yrket. 
I och med coronakrisen finns det just nu ett unikt läge att samla människor för och sprida opinion kring behovet av bättre arbetsmiljö och högre löner. Det vill Vårdförbundet och Skiftet göra med kampanjen #tackamedlön.  


Ställ dig bakom #tackamedlön 

Hur ställer jag mig bakom kampanjen? Du ställer dig enklast bakom kampanjen genom att skriva under vårt upprop. 

Hur kan jag hjälpa till ännu mer? Berätta för en kollega, skicka ett sms till din granne. Dela på sociala medier, spela in en kortfilm där du berättar om din dag och avsluta med att du ställer dig bakom #tackamedlön. Berätta för alla att nu måste en förändring ske. 

Här kan du skriva under uppropet #tackamedlön.