Coronaskador skjuter i höjden – så anmäler du arbetsskada

Ny statistik från Arbetsmiljöverket visar att antalet anmälningar om coronarelaterade arbetssjukdomar nu är över 1 800 för Vårdförbundets yrkesgrupper. De flesta anmälningarna gäller sjuksköterskor och hårdast drabbade är regionerna Stockholm, Västra Götaland, Örebro, Jönköping och Dalarna. Vårdförbundet befarar att mörkertalet är stort och uppmanar alla medlemmar att anmäla covid-19 som en arbetsskada.

Nu rapporteras om påtagligt ökad smitta på många ställen över hela landet och antalet patienter som intensivvårdas stiger oroväckande snabbt. Vårdförbundet varnar för att anmälningarna av arbetsskador hos vårdpersonalen ökar för varje vecka och att både allmänhet och arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att begränsa smittan. Att stora grupper av kritisk vårdkompetens blir sjukskrivna kommer att ha negativ påverkan på bemanningen hos landets vårdgivare och därmed på antalet vårdplatser för patienter.

- Vårdens kontinuitet och patientsäkerheten står på spel om vårdgivarna inte kan bemanna upp med rätt kompetens som exempelvis sjuksköterskor och det gäller både på sjukhusen och inom den kommunala äldrevården. Bristen på biomedicinska analytiker gör att testkapaciteten går för högtryck och i exempelvis Stockholm har regionen tvingats pausa hemtester för att klara trycket, för att inneliggande patienter och vårdpersonal måste prioriteras, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Anmäl arbetsskada

- Vi vill inte hamna i det läge som bland andra Belgiens och Nederländernas sjukvård befinner sig i, där media rapporterar om situationer där 20 procent av personalen är sjukskriven i covid-19 och personalen tvingas välja mellan att antingen jobba sjuk på arbetsgivarens inrådan eller att sjukskriva sig och att patienter därmed inte får den vård de behöver, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet uppmanar alla medlemmar som fått covid-19 att anmäla det som arbetsskada och driver på tillsammans med OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, för att de som smittats på jobbet ska få arbetsskadeersättning.

Här kan du läsa hur du anmäler en arbetsskada.

Trygghetssystemen måste fungera

- Nu måste trygghetssystemen fungera så att de som riskerat sina liv för att rädda andra får skälig kompensation och de som blivit sjuka av covid-19 på jobbet får bättre ersättning än vid vanlig sjukskrivning. Vi utgår ifrån att Försäkringskassan och AFA Försäkring bedömer covidrelaterad arbetssjukdom utifrån grundantagandet att om någon jobbat med sjuka patienter, så är det där smittan skett, säger Sineva Ribeiro.

- Idag har vi en helt annan kunskap om covid-19 och vi förväntar oss att vårdens arbetsgivare har tagit lärdom av våren. Det är positivt att regeringen avsatt ytterligare 10 miljarder för att täcka regioners och kommuners extra sjukvårdskostnader under coronakrisen. Vårdförbundet bidrar gärna med kunskap till arbetsgivarna om hur medlen bör fördelas för att stötta personalen i denna svåra situation: Tillräcklig bemanning med rätt kompetens, korrekt skyddsutrustning och kontinuerlig testning av personalen är måsten. Därtill behövs uppdaterade rutiner och riktlinjer så att smittade vårdas separat, säger Sineva Ribeiro.

Se vårt pressmeddelande för hela listan med antal drabbade per län.