Biomedicinska analytiker bidrar till världshälsan

Nyvald styrelser för IFBLS

IFBLS har stärkt sitt samarbete med WHO vilket gör att biomedicinska analytikers kunskap på ett bättre sätt används för att bidra till världshälsan. Vid kongressen i Japan i september valdes Vårdförbundets förbundsombudsman Anne Berndt till styrelseledamot och president elect för IFBLS.

International federation of biomedical laboratory science, IFBLS, arrangerar vartannat år en kongress där biomedicinska analytiker från hela världen träffas för att ta del av varandras forskning och utveckling.

En av de som representerade Sverige vid årets kongress var biomedicinska analytikern och Vårdförbundets förbundsombudsman Anne Berndt. Anne blev vid kongressen invald som ny styrelsemedlem för IFBLS. Dessutom blev hon vald till president elect, vilket innebär att hon med stor sannolikhet blir ordförande vid nästa kongress som hålls i Italien 2018.

Grattis Anne till utnämningen! Berätta lite om vad arbetet i IFBLS styrelse kommer att innebära.

- Tusen tack! Initialt ska styrelsen lära känna varandra. Det är åtta medlemsländer representerade och alla har vi olika erfarenheter med oss. Sedan kommer styrelsearbetet att innebära ett lärande om IFBLS ur ett annat perspektiv än jag tidigare känt det. Jag kommer att arbeta mycket nära president Marie Nora Roald, då min uppgift är att stödja och lära av henne. Mandatperioden för president elect, president och past president är två år vardera, så sannolikt blir uppdraget för min del totalt sex år.

Vilka är dina starkaste intryck från årets kongress när det gäller utvecklingen för biomedicinska analytiker internationellt?

- Från Sverige lyfte vi frågan om hur vi rekryterar och behåller biomedicinska analytiker inom professionen. I Sverige och flera andra länder har vi stor brist, men inte alltid av samma orsaker. Det finns behov av harmonisering av utbildning och definiering av vilka arbetsuppgifter biomedicinska analytiker ska ansvara för. Men vi behöver också diskutera frågan om karriärvägar och vilka utbildningar som behövs för ledarpositioner och specialistpositioner inom laboratorier.

IFBLS har ju även ett samarbete med WHO, Världshälsoorganisationen inom FN. Kan du berätta lite om det?

- IFBLS har stärkt sitt samarbete med WHO och i och med det fått möjlighet att bidra med kunskap om biomedicinska analytikers roll för världshälsan och detta är väldigt positivt och viktigt.

WHO talade på kongressen om mobil och digital hälsovård. Det kan kopplas till patientnära analyser och kvalitetssäkringen av dem, men också biomedicinska analytikerns roll i samband med kriser och katastrofer. De lyfte också personcentrerad och sammanhållen vård, vilket är deras nya strategi för att möta de utmaningar vården står inför globalt.