Från och med den 18 augusti 2021 gäller nya regler för vilka sjuksköterskor som får ordinera vaccin mot sjukdomen covid-19.

Det som gäller nu är att sjuksköterskor som genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller som genomgått specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, får ordinera vaccin i enlighet med vaccinationsprogrammet i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

En sjuksköterska kan också vara behörig att ordinera vaccin om hen har en utbildning som är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

En sjuksköterska med annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är också behörig om utbildningen är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Sjuksköterskor med denna behörighet får dock inte ordinera vaccin till alla, utan bara till vuxna och till barn som är 16 år eller äldre samt de barn som ännu inte har fyllt 16 år, men som kommer att göra det under det år då de är aktuella för vaccination.

Vårdförbundet anser att det av patientsäkerhetsskäl bör ställas höga krav på kompetens för att kunna ordinera vaccin mot sjukdomen covid-19 till alla barn. Förbundet anser därför att det för ordination av vaccin till barn bör ställas samma krav som vid övriga vaccinationer av barn. Dvs. att man ska vara distriktssköterska, barnsjuksköterska eller att man ska ha en utbildning som är likvärdig med utbildningarna till distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Vårdförbundet anser att det inte ska vara möjligt för sjuksköterskor med enbart vaccinationsutbildning att ordinera vaccin till barn, oavsett om de är 15, 16 eller 17 år.