Ta del av vår nya lönestatistik för 2016

Nu finns uppdaterad lönestatistik från 2016 med siffror för nära 85 000 medlemmar. Statistiken visar på att lönerna i har ökat med i genomsnitt 3,7 procent i landsting och kommun. Störst lönelyft har röntgensjuksköterskor i Södermanlands läns landsting. Se statistiken för ditt län och din yrkesgrupp.

Siffrorna är baserade på löneläget för Vårdförbundets medlemmar (sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor) i november 2016 (landsting och kommuner) och september 2016 (privat och statlig sektor). I statistiken ingår yrkesverksamma medlemmar i Vårdförbundet som uppbär månadslön, vilket motsvarar nära 85 000 personer över hela landet.

- Vi i Vårdförbundet vet att lönen är en av de absolut viktigaste faktorerna för att lösa kompetensförsörjningen. Vi har arbetat målmedvetet med lönefrågan under många års tid och har nått resultat över industrisektorns löneökningar. Men det är fortfarande långt kvar tills våra medlemmar är rätt värderade för det viktiga arbete de utför, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Lönestatistiken för 2016 visar en individuell löneutveckling* över hela landet i landsting och kommuner på 3,7 procent, vilket motsvarar 1 200 kronor.
Inom privat sektor (Vårdföretagarna) var löneutvecklingen 3,6 procent, motsvarande 1 200 kronor. Medlemmar anställda i staten fick 2,7 procent, vilket ger 1 000 kronor i löneökning.

Landstinget är alltså den sektor som fått högst individuell löneutveckling, men det är där som medellönerna i stort är som lägst. Det så kallade märket för industrisektorn var 2,2 procent.

Se uppdaterad lönestatistik för ditt län och din yrkesgrupp i vår lönesnurra

Södermanlands läns landsting och Landstinget Västernorrland i topp

Röntgensjuksköterskorna i Södermanlands läns landsting är årets vinnare i löneutvecklingen, men barnmorskorna och sjuksköterskorna i Södermanland tillhör också de grupper som fått störst löneökning. Landstinget Västernorrland ligger på andra plats med en löneutveckling på 5,9 procent för Vårdförbundets samtliga professioner.

Inom kommunal sektor har chefer och ledare i Östergötland samt sjuksköterskor i Örebro högst löneutveckling på 4,8 procent. Detta motsvarar 2 000 kronor respektive 1 500 kronor. I privat sektor befinner sig Gotland och Örebro i topp med 4,7 procent och 4,6 procent, motsvarande 1 500 kronor.

Störst löneutveckling per yrkeskategori

Barnmorskor får störst lönelyft i Södermanlands läns landsting

I Södermanlands läns landsting har barnmorskor ökat sin lön med 7,7 procent under 2016 tätt följt av Landstinget Västernorrland på 7,6 procent. I kronor innebär dessa lönelyft 2 500 kronor respektive 2 400 kronor.

Biomedicinska analytiker får bäst löneutveckling i Landstinget i Värmland

I Landstinget i Värmland har biomedicinska analytiker ökat sin lön med 4,2 procent under 2016. Detta motsvarar 1 200 kronor. Därefter kommer Region Jönköpings län med 4,1 procent eller 1 200 kronor.

För röntgensjuksköterskor är Södermanlands läns landsting i topp

I Södermanlands läns landsting har röntgensjuksköterskor ökat sin lön i särklass mest med 9,2 procent under 2016. Detta innebär ett lönelyft på 2 900 kronor.

Sjuksköterskor får störst lönelyft i Södermanlands läns landsting

I Södermanlands läns landsting har sjuksköterskor ökat sin lön med 8.0 procent under 2016 vilket innebär 2 500 kronor. Södermanland har betydligt högre löneutveckling än i övriga landsting. Näst högst löneökning har Landstinget Västernorrland med 6,3 procent, eller 1 800 kronor.

Särskilda satsningar ger extra utdelning

Vissa landsting har en löneutveckling som skiljer sig stort från övriga landsting. Detta kan bero på olika extrasatsningar, som exempelvis:

• I Södermanlands läns landsting har parterna kommit överens om att satsa extra på erfarna sjuksköterskor med oregelbunden arbetstid som arbetar i en dygnet-runt-verksamhet. Pengarna fördelas individuellt vilket innebär att en del kan få mer och andra mindre. Målet är att öka lönespridningen och premiera erfarenhet.

• Landstinget Västernorrland satsar extra på barnmorskor och specialistutbildade sjuksköterskor. Kompetenstrappor har införts på många kliniker för både barnmorskor och sjuksköterskor.

• I Region Jönköpings län har ett massivt påverkansarbete på bred front lett till att politiken budgeterar särskilda pengar till löneöversynen, riktad till barnmorskor och sjuksköterskor.

• Även i Landstinget Blekinge har flerårigt opinionsarbete av Vårdförbundet lett till att arbetsgivaren gör struktursatsningar på bland annat barnmorskor.

Fler åtgärder för att komma till rätta med löneläget

- Vi vill se en snabbare löneökning framöver, det är ett nödvändigt steg för att lösa vårdkrisen. Här behövs kraftfulla och långsiktiga åtgärder på strukturell nivå. Våra medlemmar har en livslön långt under andra yrkesgrupper – exempelvis har en civilingenjör under sitt yrkesliv 31 procent mer i bruttolön än en barnmorska, trots att de har jämförbar utbildningsnivå.

Vi vill också se en ökad lönespridning, så att våra medlemmar kan göra en tydlig lönekarriär. Man måste se ett värde i att stanna i yrket och även i att vidareutbilda sig, säger Sineva Ribeiro.

Följande krävs för att komma tillrätta med löneläget, enligt Vårdförbundet:

• En lönespridning där de högst betalda tjänar dubbelt så mycket som de lägst betalda. Den sammanpressade lönestrukturen är destruktiv både när det gäller möjligheten att rekrytera och behålla personal i vården.

• Arbetsgivare som tar ansvar för löneprocessen och använder individuell och differentierad lönesättning.

• En kraftig ökning av livslönen så att våra medlemmar minst har samma löneutveckling som andra motsvarande grupper under ett yrkesliv.

• En specialistutbildning som lönar sig. Rejäla lönelyft efter kompetensutveckling är en självklarhet.

Du hittar mer information om lönestatistiken för 2016 i vårt pressmeddelande

*Individuell löneutveckling
Individuell löneutveckling definieras av att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region.