Maria Hogenäs får förstapriset på 250 000 kronor för ett personcentrerat arbetssätt tillsammans med doulor som stärker kvinnans och hennes närståendes egna resurser och kunskaper.

På Doula Kulturtolk Födelsehusets Mammaforum mitt i Bergsjön i Göteborg arbetar Maria Hogenäs med personcentrerad vård för utomeuropeiska kvinnor. I sitt team har hon 34 doulor som talar 23 språk. Doulor är kvinnor som stöttar bland annat vid förlossning.  

- Marias arbete tillsammans med doulorna skapar en bro mellan en fragmenterad vård och en vård som är individanpassad och begriplig. Det är fantastiskt att se hur samarbetet leder till att kvinnorna fylls med kraft, mod och glädje, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Maria Hogenäs vittnar om hur samarbetet gör att kvinnorna öppnar sig och känner förtroende att prata även om svåra frågor som könsstympning, eftersom doulorna själva kan ha erfarenhet av det.

- Doulorna blir som de systrar och mödrar som brukar vara med på förlossningar i mångas hemländer. Vi möts i en tvärkulturell gemenskap och kan prata om förlossning, amning, kvinnors rättigheter och relationer till partnern, säger Maria Hogenäs.

Maria Hogenäs pratar också om vikten av att papporna deltar vid förlossningen, om än bara en liten stund, även om det är nytt för dem.

- Forskning visar att när män tidigt håller barnen hud mot hud bryts våldsspiraler som kan ha pågått i generationer i nära relationer. Vi hjälper papporna att hitta sina många gånger nya roller när kvinnans ställning i familjen stärks, säger hon.

Se vinnarintervjun med Maria Hogenäs på youtube:

Juryns motivering

”Barnmorskornas nyskapande arbete visar på mod och vårdens roll i samhället för en jämlik hälsa. Sedan 2008 har Doula & kulturtolk skapat kontinuitet genom en vårdkedja som stödjer och följer utrikesfödda kvinnor och deras partners genom graviditet, förlossning och under barnets första levnadsår.

Födelsehuset och Mammaforum vänder sig till kvinnor från utomeuropeiska länder som ännu inte talar svenska.  Barnmorskornas personcentrerade arbetssätt stärker kvinnan och hennes närståendes egna resurser och kunskaper. Barnmorskorna stöttar också de 34 doulorna med kompetens inom 21 olika språk som blir en bro mellan en fragmenterad vård och en individanpassad vård. Kvinnans roll i familjen stärks och kvinnans partner får stöd i sin roll.”

Andrapriset går till tre slutkandidater

Den totala prissumman på 500 000 kronor delas så att 250 000 kronor går till förstapristagaren och 75 000 kronor delas lika mellan de tre övriga nominerade. Dessa är:

  • Beatrice ”Bea” Adriansson Carlsson leg sjuksköterska och Andreas Lann, leg sjuksköterska på avdelning 242 Mölndals sjukhus i Göteborg
  • Linda Jervidal, leg distriktssköterska och sårssjuksköterska på Torvalla Hälsocentral i Östersund
  • Caroline Pettersson, leg sjuksköterska och Julia Olsson leg sjuksköterska på avdelning 357 Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Läs intervjuer med pristagarna här.

Dessutom uppmärksammar vi två ”bubblare”, där arbetet med ett personcentrerat förhållningssätt startat. De belönas med 12 500 kronor vardera.

  • Joachim Eckerström, leg psykiatrisjuksköterska vid Mottagningen för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, S:t Eriksplan Stockholm
  • Maysae Quttineh, leg biomedicinsk analytiker vid Medicinsk diagnostik, mikrobiologen, Jönköping

Övre raden från vänster: Andreas Lann, Beatrice Adriansson Carlsson, Sineva Ribeiro, Joachim Eckerström, Linda Jervidal, Maysae Quttineh.
Nedre raden från vänster: Julia Olsson, Maria Hogenäs, Caroline Pettersson. Foto: Jerker Andersson

Läs mer om Vårdförbundspriset här.

För mer information om pristagarna och deras arbete kontakta:  

Maria Hogenäs, leg barnmorska, Födelsehuset Mammaforum, Göteborg, tfn: 0707-16 97 20.

Beatrice ”Bea” Adriansson Carlsson, leg sjuksköterska, 070-081 69 82 och Andreas Lann, leg sjuksköterska, 070-402 31 98, Mölndals sjukhus.

Linda Jervidal, leg distriktssköterska och sårssjuksköterska, 0733-12 27 49, Torvalla Hälsocentral, Östersund.

Caroline Pettersson, leg sjuksköterska, 0702-63 40 52 och Julia Olsson, leg sjuksköterska, 0703-60 50 19, Östra Sjukhuset, Göteborg.

Joachim Eckerström, leg psykiatrisjuksköterska, 0739-31 40 55, Mottagningen för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, Stockholm

Maysae Quttineh, leg biomedicinsk analytiker, 0730-68 48 48, Medicinsk diagnostik, mikrobiologen, Jönköping