Hur vi kommer tillrätta med bristen på specialistutbildade sjuksköterskor var en högaktuell fråga i medierna under augusti. Vårdförbundets modell Akademisk specialisttjänstgöring, AST, som införts av flera arbetsgivare, lyftes fram av många medier och ledarskribenter som en lösning.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL kommer det att saknas 38 000 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor om tio år. Med utgångspunkt i frågeställningen ”Är betald vidareutbildning lösningen på sjuksköterskebristen?” diskuterades frågan i P1 Morgon den 15 augusti. I inslaget intervjuades Gabriel Wikström, sjukvårdsminister och Helen Fritzon (S), SKL.

Båda ser behovet av att hitta lösningar. Men medan Helen Fritzon menar att det krävs ett nationellt grepp i frågan menar Gabriel Wikström att det är bra om arbetsmarknadens parter kommer överens om en modell.

Från Vårdförbundets sida är det viktigt att AST blir en lösning som finns över hela landet.

- Därför vill vi att landsting och kommuner ska ha ett ansvar för att det finns utbildningsanställningar. Det vill vi ska regleras i lagstiftning. Först då kan vi få en långsiktig och hållbar lösning som är lika över hela landet. En liknande lagstiftning finns redan idag när det gäller utbildningsplatser för ST-läkare, säger Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet.

Ledarskribenter om AST

Ledarskribenter på olika håll i landet uppmärksammade också bristen på specialistutbildade sjuksköterskor. En fråga flera ställer sig är om arbetsgivarna verkligen har råd att inte ge bra villkor till dem som specialistutbildar sig. Så här uttryckte sig till exempel Mikael Bengtsson i en ledare i tidningen Norran den 16 augusti:

”Skellefteå kommun och Vårdförbundet ska träffas i höst för att diskutera full lön till de sjuksköterskor som väljer att specialistutbilda sig. I en värld där kommunen har allt att vinna på att få sina sjuksköterskor att stanna borde det vara det självklara alternativet.”

Bättre samarbete mellan arbetsgivare och utbildning

Att det behövs ett bättre samarbete mellan universitet/högskola och arbetsgivare blir tydligt i ett annat radioinslag från augusti. Sjuksköterskan Åsa Febbo berättar att hon varit tvungen att söka sin specialistutbildning på annan ort eftersom universitetet närmast inte ger utbildningen på halvfart trots att behovet av ett sådant upplägg efterfrågats av arbetsgivaren.

Vårdförbundet har under de senaste åren lyft fram behovet av såväl ett nationellt som regionala samverkansorgan för bättre samarbete mellan universitet, högskolor och arbetsgivare i vården när det gäller kompetensförsörjningsfrågorna. Det är en viktig del i vår AST-modell. Att regeringen nu gett Socialstyrelsen och Universitetskanslerämbetet i uppdrag att ta fram ett sådant förslag ser Lisbeth Löpare Johansson som en seger:

- Det är mycket positivt att regeringen har lyssnat. Vi ser nu fram emot att delta i det arbetet och bidra med vår kunskap.

Många inslag om AST i lokala medier

Många lokala dagstidningar och lokalradio passade också på att göra inslag om AST. Ingången var då hur det egna landstinget/regionen eller kommunerna valt att planera för den kommande bristen på specialistutbildade sjuksköterskor. De som infört utbildningstjänster enligt AST är nöjda och berättar gärna om motiven bakom satsningen. De vill säkra kompetensförsörjningen, skapa karriärvägar för sjuksköterskor, höja kompetensen och fylla behovet av specialister inom den egna regionen.

Vill du veta mer om AST?

Just nu har Vårdförbundet många samtal om AST med arbetsgivare i hela landet. På våra webbsidor om AST kan du se vilka arbetsgivare som infört AST och läsa om hur du söker en utbildningsanställning. Du kan också ta del av medlemmars berättelser om AST och få tips på hur du kan påverka.