Slutkandidater för Vårdförbundspriset och Årets vårdchef utsedda

På Vårdgalan den 8 november delas Vårdförbundspriset och priset för Årets vårdchef ut. Nu är slutkandidaterna för båda priserna klara.

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam delas ut till en eller flera som vågar och lyckas genomdriva innovativa förändringar inom personcentrerad vård. I år har juryn utsett tre slutkandidater och en bubblare.

Slutkandidater:

Charlotte Arenkvist, sjuksköterska, Eksjö:
Färre tvångsinläggningar i psykiatrin genom personcentrerat samarbete.

Ur motiveringen:
 ”Genom ett personcentrerat arbetssätt med ett fördjupat samarbete mellan hemsjukvården, enskilda boenden och psykiatrin – och givetvis med patienter och deras anhöriga – har man fått ner antalet tvångsinläggningar med dryga 66 procent. När vården blev mer personcentrerad blev det enklare att tidigt upptäcka när patienter började må sämre psykiskt och sätta in tidiga stödinsatser i hemmet.”

Linda Carlsson  sjuksköterska, Örebro
Nystartad äldreomsorg där nytänkande och personcentrerad vård genomsyrar all verksamhet

Ur motiveringen:
”Sjuksköterskorna Linda Carlsson och Malin Duckert Ek arbetar med ett tydligt personcentrerat samledarskap som genomsyrar allt ifrån långsiktig verksamhetsplanering, rekrytering av personal, internt värdegrundsarbete, individuella vårdplaner, strukturerade processer för samtal och delaktighet, till hur varje enskild hyresgäst ska kunna leva livet på sina villkor i vardagen.” 

Maria Johansson, sjuksköterska, Kalmar.
Forskning på effekterna av IVA-dagbok, för ökad patient- och anhörigdelaktighet i intensivvård.

Ur motiveringen:
Sjuksköterskan Maria Johansson från Kalmar har genom forskning kring användandet av IVA-dagbok bidragit till ökad kunskap och förståelse för personcentrerad vård på ett ”mänskligt” sätt i akuta vårdsituationer, som komplement i den många gånger tekniktäta miljön i intensivvården.” 

Bubblare:

Helena Forss Johansson, sjuksköterska och Fariba Ghafouri, biomedicinsk analytiker, Umeå.
Bättre analys, diagnostik och behandling i äldrevård- och omsorg i Umeå kommun

Ur motiveringen:
”Många äldre är svårstuckna men med en biomedicinsk analytiker som en del av arbetslaget tas prover effektivt hemma hos patient, på ett mer kvalitetssäkrat sätt som lett till färre fel och sänkta kostnader för upprepade provtagningar.”

Läs mer om slutkandidaterna i vårt pressmeddelande.

Slutkandidater Årets Vårdchef

Priset Årets vårdchef delas ut för att peppa och belöna chefsmedlemmar som lyckats med sitt ledarskap i den krävande miljön som är dagens hälso- och sjukvård. 

Slutkandidater:

Liselott Svensson, enhetschef Hästveda hemtjänst.

Ur motiveringen:
”Hon har aktivt bjudit in och skapat mötesplatser för brukare, närstående och medarbetare där de gemensamt har skapat förutsättningar för mer social samvaro och mindre ensamhet.”

Anna-Karin Ekstrand, chef för Rosenlundsmödravårdsteam, Ewa-mottagningen och Mika hälsa inom beroendecentrum Stockholm

Ur motiveringen:
”Hon har en förmåga att lyssna in och lyfta unika kompetenser hos medarbetare. Hon har skapat en plattform som baseras på tillit, balans och glädje i tillvaron och som påverkat medarbetarna. Hon har lyckats skapa gemensamma arbetssätt, stärkt gruppens tillhörighet och förenat olika behov i en geografiskt utspridd grupp med olika förutsättningar.”

Jörgen Lifvakt, verksamhetschef för ambulanssjukvården i region Södermanland

Ur motiveringen:
”Han har insikt om att medarbetarnas delaktighet är nyckeln till att kunna genomföra utveckling och driva förändringsarbete. Han tar medarbetarnas initiativ på allvar och vågar säga ja till att testa nya idéer, även när utgången kan verka osäker.”

Läs mer om slutkandidaterna i vårt pressmeddelande

Priserna delas ut på Vårdgalan den 8 november i Stockholm.