Ansträngt läge för våra medlemsgrupper

Medlemmar är i första hand oroliga för patientsäkerheten, men vi får också signaler att vissa av vårdens arbetsgivare börjat frångå rutiner för riskbedömning och konsekvensanalyser och att medlemmar utsätts för smitta.

Ett fåtal medlemmar är bekräftat smittade och får rådgivning och fackligt stöd utifrån det. Vårdförbundet samverkar med arbetsgivarna för att hitta lösningar och tillsammans kunna erbjuda befolkningen en patientsäker vård även i denna svåra stund.

- Det är ett mycket tufft läge där fantastiska insatser görs av våra yrkesgrupper. Trots det många gånger ovissa läget agerar de med lugn, professionalism, kompetens och omsorg om patientsäkerheten i första hand, snarare än sin egen säkerhet, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Våra medlemmar ska inte behöva riskera sin egen hälsa för att det saknas material och rutiner hos arbetsgivarna. 
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

- För våra medlemmar är det självklart att alla nu arbetar på sin yttersta kompetens och förmåga i denna extrema situation, men de måste få rimliga förutsättningar från vårdens arbetsgivare, säger Sineva, och fortsätter: 

- Tillgången till personlig skyddsutrustning är ett problem runt om i landet och vi får rapporter från grupper av medlemmar som utsatts för smittorisk och nekats provtagning. Det är oacceptabelt, våra medlemmar ska inte behöva riskera sin egen hälsa för att det saknas material och rutiner hos arbetsgivarna. 

Oro för patientsäkerheten

Vårdförbundet besvarar just nu en mängd frågor från medlemmar med anledning av deras arbetssituation under coronakrisen och oro för patientsäkerheten. Det handlar om brist på basal utrustning, om vilka rättigheter vårdpersonal har när det gäller arbetstider, när man sätts i karantän, om vad som gäller när man är gravid och arbetar med coronasmittade patienter, omplaceringar, med mera.

Här finns frågor och svar om coronaviruset och ditt arbete

- Vi får signaler från medlemmarna om att en del av vårdens arbetsgivare frångår Arbetsmiljölagens regler om att göra riskbedömningar vid smittorisk och konsekvensanalyser, samt att facklig samverkan enligt MBL och samverkansavtal för exempelvis förflyttningar och omplaceringar av personal inte genomförs, säger Sineva Ribeiro.

- Även i denna svåra stund måste arbetsgivarna respektera regelverk och avtal och förhandla om de här frågorna med oss som fackförbund. Vi organiserar oss för att möta upp de behov som finns lokalt vad gäller förhandlingar om avsteg, säger Sineva Ribeiro.

- Vi uppmanar medlemmar att höra av sig till Vårdförbundet för rådgivning om beordringar, inkallning, arbetstider, med mera under krisen. Vi finns här för medlemmarna och försöker hitta lösningar med arbetsgivarna i samverkan, för att tillsammans kunna ge befolkningen en patientsäker vård, säger Sineva Ribeiro.