I september är det dags för den Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2016. Konferensens fokus är i år "Förebygg vårdskador - tillsammans för en säkrare vård".

Patientsäkerhetskonferensen kommer i år att äga rum 21-22 september på Stockholmsmässan.

Patientsäkerhetskonferensen är en nationell samlingsplats för dig som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, myndigheter, akademi och näringsliv.

Just nu finns ett översiktligt program på konferensens webbplats som kommer att uppdateras under våren.

Avgift och anmälan

Avgiften är 4000 sek exkl moms för 2 dagar, 5500 sek exkl moms för 3 dagar, och 2500 sek exkl moms för 1 dags konferens. I avgiften ingår föreläsningar, seminarier, dokumentation, utställning, lunch, fika och mingel på kvällarna 20 och 21 september.

Här kan du läsa mer om avgiften och anmäla dig till konferensen.

Arrangörer

Patientsäkerhetskonferensen är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet är delaktiga som samarrangörer tillsammans med till exempel Kommunal, Läkarförbundet och Svensk sjuksköterskeförening.

Här kan du läsa mer om vilka som är med och arrangerar konferensen.