Anmäl dig till Diagnostikforum 2016

Årets Diagnostikforum går av stapeln i Örebro 28-29 september. Nu är det dags att anmäla sig!

Diagnostikforum är en nationell mötesplats för dig som är biomedicinska analytiker. Här får du chansen att utbyta erfarenheter och goda exempel kring förbättringsarbete. I år äger konferensen rum 28-29 september 2016 på Universitetssjukhusets Örebro konferenslokaler.

Program

Programmet kommer att vara fullspäckat med plenarföreläsningar, parallella sessioner, workshops och sociala aktiviteter. Just nu pågår detaljarbetet för årets program. Redan nu är det bestämt att det kommer att innehålla block för molekylärbiologi, klinisk fysiologi, veterinärmedicin och etik.

På Diagnostikforums webbplats kommer du kunna ta del av hela programmet när det är klart.

Delta med poster

På plats kommer arrangeras en posterutställning för områdena klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och veterinärmedicin. Postrarna kan spegla vad som händer på din arbetsplats vad gäller kvalitetsarbete, utveckling eller forskning.

Under Diagnostikforum kommer tid att avsättas där du som posterförfattare får möjlighet att diskutera och besvara frågor om din poster inför intresserade deltagare. Som posterutställare kan du även välja att delta med en kort muntlig presentation (5 minuter).

Sista anmälan för poster är den 26 augusti. Här finns mer information och tips om hur din poster kan se ut.  

Nätverksträff för chefer

Dagen innan Diagnostikforum startar anordnas en separat konferens som riktar sig till chefer och ledare inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Temat är "Vem gör vad på ett laboratorium i framtiden?".

Här kan du läsa mer om konferensen som riktar sig till chefer.

Vi är på plats

Vårdförbundet är en av huvudsponsorerna och vi kommer finnas på plats med monter. Kom och prata med oss!