Alla människor har samma rätt till vård

Dagens lagstiftning gör att EU-migranter, papperslösa och asylsökande inte alltid får den vård de behöver. Rätt till vård-initiativet uppmanar riksdag och regering att se över lagstiftningen. Vårdförbundet är en av flera vårdorganisationer bakom ställningstagandet.

Vården för asylsökande, papperslöa och EU-migranter varierar stort eftersom det finns otydlighet kring hur lagstiftningen om deras rätt till vård ska tolkas. Därför får de inte alltid den vård de ska ha.

Detta är oförenligt med grundläggande mänskliga rättigheter och vårdetik. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv måste samma grundläggande krav ställas på all vård, oavsett vem som är i behov av vården.

Dagens lagstiftninget skapar också ett arbetsmiljöproblem för de som arbetar inom vården eftersom det blir risk för den hamnar i konflikt med professionernas etiska regler.

Utdrag ur Rätt till vård-initiativets ställningstagande:

"Vi uppmanar [...] Sveriges riksdag och regering att omgående säkerställa att asylsökande, papperslösa personer och utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige får rätt till vård efter behov och på lika villkor, oberoende av ursprung eller rättslig status. Vi förväntar oss tydligare lagstiftning och ett klarläggande av hur lagarna skall tillämpas på riksnivå."

Här hittar du hela ställningstagandet från Rätt till Vård-initiativet.