Vårdförbundet på EHMA:s årliga konferens

Vårdförbundet deltog på European Health Management Associations årliga konferens i mitten av juni. Vi tog oss en pratstund med två medlemmar som också fanns på plats.

Den 14-16 juni anordnades European Health Management Association:s (EHMA) konferens i Portugal. Konferensen hade i år temat New Models of care. Reinventing healthcare; Why, what, how - det vill säga hur vården ska kunna anpassa sig till framtidens förändringar.

Från Vårdförbundet medverkade bland andra ordförande Sineva Ribeiro, vice ordförande Ann Johansson, Marianne Hiller, förbundsstyrelsen och Merja Nyholm, handläggare Chef och ledare.

På konferensen deltog också flera av våra medlemmar och vi hörde med två dem vad de tyckte om konferensen.

 

Sofia Kialt

Leg sjuksköterska, master i ledarskap och kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd, samordnare på SKL Avdelning för vård- och omsorg.

Sofia Kialt är intresserad av ledarskapsfrågor och hur man leder för bättre kvalitet och förnyelse.

– EHMA är en bra arena, säger hon.

- Vi behöver hållfasta strukturer för förbättring och förnyelse. Här finns många forskare med intressanta perspektiv. Bra att få lära av andra länder där strukturen ser helt annorlunda ut, exempelvis Laos, Uganda och Bangladesh, säger Sofia Kialt.

Hon menar att i dessa länder har man möjlighet att gå direkt på den bästa senaste tekniken.
- Ibland har de bättre lösningar än vad vi har eftersom de slipper relatera till hur systemen är uppbyggda idag.

Hon uppskattar att få nätverka och vara i ett internationellt sammanhang och inspireras av hur andra har löst uppdraget med bättre hälsa för befolkningen.
‑ Kunskapen tar jag med mig hem, säger Sofia Kialt som arbetat med förändringsledning i tio år.

 

Helena de la Cour

Leg sjuksköterska, hälso- och sjukvårdsplanerare, Hälso- och sjukvårdsenheten, Landstinget Dalarna

Helena de la Cour besöker den internationella konferensen EHMA, för att hålla sig uppdaterad.
‑ Jag tycker att det här är viktig omvärldsbevakning. EHMA syftar till att få in forskningen i praktiken. Att implementera forskningen tar tid medan teknikutvecklingen idag går på nolltid. Det vore bra om man kunde leverera resultat allt eftersom istället för att servera allt när det är helt klart, säger Helena de la Cour.

Hon ser ett behov av att forskare tar in patienter i forskningen på lika villkor. Men funderar över vem som då äger resultaten: är det vårdledningen, forskare eller patienten? Hur ser framtiden ut för vårt hälso- och sjukvårdssystem? Hur kan vi dra nytta av forskningen och applicera den i vårdens vardag? Kommer vi i framtiden att kunna ha samma nivå på välfärden som idag?

- Allt det här behöver vi fundera mer på, samarbeta kring med andra och utbyta erfarenheter över nationsgränser. Vi behöver lära mera av varandra, inte minst nu när utmaningarna med migration är stora. EHMA är en perfekt arena för allt detta.

Helena sitter i styrelsen för Young EHMA. De har direkta kopplingar till EHMA-styrelsen.
- Vi ska förnya och försöka öka medlemsvärdet. Vid kommande konferenser borde vi svenskar ta mer plats. Det skulle vara perfekt med föreläsningar och seminarier om personcentrerad vård och E-hälsa som vi trots allt kommit långt med och Flippen, säger Helena de la Cour.

Flippen är ett innovationssystem som handlar om att utgå från befolkningens behov. Det kan exempelvis vara behovet av hälsa och trygghet genom primärvård.
- Det är en stolthet att få ingå i ett större internationellt sammanhang som EHMA. Det är avgörande för att forma framtidens hälso- och sjukvård och att nätverka över nationsgränserna.

Faktaruta

EHMA, European Health Management Association. Tema för EHMA:s konferens i år: New Models of care. Reinventing healthcare; Why, what , how. 14 -16 juni i Porto Portugal. Organisationen har 170 medlemmar i 30 länder och är den enda medlemsorganisationen i Europa där forskare beslutsfattare, organisationer, universitet, vårdens professioner, studenter, chefer och ledare kan samlas för att förmedla aktuell forskning, utbyta erfarenheter och nätverka.