10-årsjubileum för vårdcentralprojekt i Lesotho

I slutet av november besökte representanter från Vårdförbundet det vårdcentralsprojekt i Lesotho som är till för vårdpersonal som drabbats av HIV eller som har andra sjukdomar. Där har vi stöttat våra kollegor i Lesotho Nurse Association (LNA) med att bygga upp vårdcentralen.

Wellnesscenter i Lesotho är en vårdcentral där de som arbetar inom vårdyrken och har HIV, eller andra sjukdomar, kan komma och få vård utan att möta sina patienter. I Lesotho har cirka 40 procent av de unga kvinnorna HIV och det är ett av de länder i Afrika där flest personer är drabbade av tuberkelos. Vårdcentralen tar emot 3000 patienter om året.

Vårdförbundet avdelning Östergötland är fadderavdelning till projektet. Det betyder att de förtroendevalda har kontakt med sina kollegor i Lesotho och ger stöttning för projektets utveckling.

I slutet av november fyllde projektet 10 år och i samband med jubileet var Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och kanslichef Anders Printz på plats. Projektet drivs i samarbete med Lesotho Nurse Association (LNA) och International Council for Nurses (ICN), med bidrag bland annat från Sida.

- Det här är ett projekt som vi är stolt över eftersom vi har gjort det själva, berättar Mateboho Khoanyne, sjuksköterska och generalsekreterare på LNA. Vi har också anställt några av sjuksköterskorna som arbetar i projektet. Det betyder mycket för LNA, det gör oss till partners till olika organisationer, inklusive vårt hälsoministerium.

Nytt avtal med hälsoministeriet

Under besöket skrevs ett nytt avtal med ministeriet i Lesotho som innebär att hälsoministeriet bidrar med pengar till att anställa tre sjuksköterskor och en ekonomiskt ansvarig. Ett av projektets mål är att Wellnesscenter ska bli oberoende av bidrag från utomstående organisationer.

- Nu finns det en plan för de kommande fem åren när hälsoministeriet skjuter till pengar och övertar driften av Wellnesscenter, berättar förbundsordförande Sineva Ribeiro. Det kändes bra att vi var med och drev fram det.

Organisationer i samarbete

- Under resan fick vi också träffa flera andra organisationer som arbetar med Wellnesscenter, berättar Sineva Ribeiro. Bland annat mötte vi representanter från Mothers 2 Mothers, en organisation som arbetar med att utbilda och stödja unga mödrar som har blivit smittade HIV.

Förbundet deltog även i ett seminarium med representanter från sex andra sjuksköterskeorganisationer med liknande utmaningar som i Lesotho. Det gav inspiration och input till det fortsatta arbetet.

- Viktigt att få se vilken skillnad Wellnesscenter gör för många, säger Vårdförbundets kanslichef Anders Printz. Känns så självklart att vi engagerar oss i detta. Intressant för mig att se hur vi jobbar, samarbetar med andra organisationer och använder våra resurser.

Resan avslutades med en gemensam workshop med LNA där man pratade om organisationsutveckling och medlemsrekrytering. Tillsammans med Wellnesscenter kommer det ge grund för nästa fem års samarbete med LNA.

- Vi kan lära oss en hel del. Egentligen är vi väldigt lika organisationer, men i olika kontext, säger Sineva Ribeiro.

Läs mer om projektet i Lesotho

Läs om våra övriga internationella projekt