Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

1. Du ska ha ett hållbart schema

Att arbeta oregelbundet och på obekväma arbetstider är ohälsosamt och därför behöver schemaförläggningen vara hållbar över tid. Du ska ha möjlighet till dygnsomställning, återhämtning mellan arbetspassen och ett socialt liv utanför jobbet – det är grundförutsättningar för ett hållbart yrkesliv och för att undvika ohälsa och etisk stress. Ditt schema ska naturligtvis följa gällande skyddslagstiftning och aktuell forskning. 

Friskfaktorer är att undvika långa arbetspass, många nattpass i rad eller att på annat sätt komprimera arbetstiden, att få minst 11 timmars dygnsvila mellan arbetspassen och att dag-, kvälls- och nattpass roterar medsols.

2. Ditt arbetspass ska normalt aldrig vara längre än 10 timmar 

Ditt arbetspass ska normalt vara 8 timmar och bör aldrig överstiga 10 timmar. Arbetspass längre än 10 timmar ska undvikas eftersom de ökar risken för olycksfall och ohälsa.

3. Du ska få minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila mellan arbetspassen 

Rätten till minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila är en skyddslagstiftning som finns till för din hälsa och säkerhet. Arbete och dygnsvila ska alternera, det vill säga arbete följt av vila, arbete följt av vila, och så vidare.

Så ska du få dygnsvila, återhämtning och balans

4. Jour och beredskap ska endast förekomma när det är absolut nödvändigt 

Jour och beredskap ska endast förekomma när det är absolut nödvändigt. Om jour och beredskap regelbundet bryts och du behöver gå in i aktivt arbete, ska det i stället förläggas som ordinarie arbetstid.

5. Övertid och mertid ska minska i omfattning, alltid vara beordrad och fördelas jämnt 

All övertid och mertid ska vara beordrad och fördelas jämnt mellan arbetstagarna. Arbetsgivaren ansvarar både för att dimensionera bemanningen rätt och för arbetsmiljön – att lägga mycket övertid på ett fåtal individer riskerar både individens hälsa och patientsäkerheten. Vi måste komma bort från uttryck som ”frivillig” övertid, extrapass och listor som ligger på fikaborden. Det är arbetsgivarens ansvar att bemanna vården och du ska inte behöva äventyra din hälsa för att du har för få kollegor. Arbetsgivaren måste ta det fulla ansvaret för arbetsmiljön och kompetensförsörjningen.​ 

6. Du ska vara garanterad minst 4 veckors sammanhängande sommarsemester 

Du måste få minst 4 veckors sammanhängande semester under juni, juli och augusti. En längre sammanhängande ledighet är nödvändig för att få den vila och återhämtning som krävs. Du ska inte känna dig tvungen att avstå din välförtjänta vila för att säkra arbetsgivarens kompetensförsörjning.​ 

7. Du ska vara säkrad rast och paus under varje arbetspass 

Din rätt till rast grundas i en skyddslagstiftning. Forskning visar att du påbörjar din återhämtning redan under arbetspasset om du får rast och pauser. Din möjlighet till återhämtning under arbetspasset förbättrar alltså möjligheten till återhämtning mellan arbetspassen.  Återhämtning är något vi behöver få in i någon form varje dag. Dessutom ger raster och pauser möjlighet att bearbeta händelser som annars skulle leda till eller spä på redan befintlig etisk stress. Att byta rast mot måltidsuppehåll motverkar återhämtningen – arbetsgivaren måste planera för att du verkligen kan få ut din rast.

8. Det måste vara möjligt att arbeta heltid under hela yrkeslivet

Du måste ha möjlighet att orka arbeta heltid hela ditt yrkesliv. Det är en fråga om jämställdhet och ekonomisk självständighet, kopplat både till din lön under arbetslivet och till din framtida pension. Idag arbetar dock cirka 30 procent av medlemmarna i Vårdförbundet deltid. Det är inte rimligt att du betalar med din lön och framtida pension för att tid till återhämtning och socialt liv utanför arbetet. Det är arbetsgivaren som måste säkra att du har tillräckligt många kollegor och att du får en god arbetsmiljö och hållbara arbetstider.

Prata vidare

Hur ser det ut på din arbetsplats? Har du och dina kollegor energi kvar efter arbetspassens slut? Börja prata med din förtroendevalda och kollegor om hur ni har det.

För medlem: Prata vidare med dina kollegor

Samtalsunderlag för dig som är medlem (pdf)

För förtroendevald och skyddsombud: Inspiration och stöd till samtal

Vårdförbundets 8 måsten för förtroendevald och skyddsombud (pdf)

Broschyr Vårdförbundets 8 måsten för hållbart yrkesliv

Broschyr A5 Vårdförbundets 8 måsten för hållbart yrkesliv

Ladda ner broschyren Vårdförbundets 8 måsten för hållbart yrkesliv här (pdf)

Beställ broschyren Vårdförbundets 8 måsten för hållbart yrkesliv från medlemsbutiken

Här kan du beställa broschyren 8 måsten i medlemsbutiken

Välj en förtroendevald på din arbetsplats

Saknar du en förtroendevald på din arbetsplats?

Så här väljer ni en förtroendevald på arbetsplatsen

Är du nyfiken på uppdraget som förtroendevald?

Nyfiken på uppdraget som förtroendevald