Din uppgift som skyddsombud är att företräda dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och se till att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. Den här temautbildningen ger dig som är skyddsombud fördjupad kunskap om din arbetsmiljö och verktyg till ett systematiskt arbetsmiljöarbete så att ni tillsammans på arbetsplatsen kan nå era gemensamma mål för ett hållbart yrkesliv.

Dag: 22 mars alt. 18 april
Tid 09.00-16.30
Plats: Vårdförbundets kansli, Norra Hamngatan 32, Göteborg

Program:

09.00 Samling och fika
09.30 Inledning och presentation
10.00 Arbetsmiljölagen
11.00 Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
12.00 Lunch
13.00 Organisatoriskt och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
14.00 Skyldigheter och rättigheter som skyddsombud
14.30 Fika
14.50 Fortsättning rollen som skyddsombud
16.00 Reflektion och avslut

För anmälan och mera information till utbildningsdag 22 mars, gå in och anmäl dig senast 14 mars via Aktiviteter och utbildningar  :.

För anmälan till utbildningsdag 18 april, gå in och anmäl dig senast 11 april via Aktiviteter och utbildningar.

Välkomna!