Fina ord och betydelsefull information i ordförande Anne Karins sista sommarbrev. Läs även om Krisavtal 2021 samt nytt kollektivavtal angående kökortning. Du får också tips inför sommararbetet och veta hur planerna ser ut för årsmötet.

Efter ett turbulent år är det åter dags att skriva en sommarhälsning. Jag har bestämt mig för att efter 13 år i avdelningsstyrelsen är det dags att lämna över till nya krafter och det gör det lite speciellt att skriva ett sista sommarbrev.

Jag är stolt över att vara en del i Vårdförbundet, särskilt under det gångna året. Vi tillsammans har varit en förutsättning för att alla de som direkt, och indirekt, drabbats av Corona har kunnat få en god vård.

Förtroendevalda och medlemmar har utöver att kämpa i den direkta vården, arbetat för en säker arbetsmiljö till gagn för både personal och patienter. Vi har även gemensamt tagit strid för den arbetsrätt vi alla känner och som parterna gemensamt arbetat fram under många års tid. Arbetsgivare har under Corona-tiden utmanat våra lagar och avtal, gränserna och tidigare tolkningar har förskjutits. Här har Vårdförbundet på alla nivåer hållit emot och stått upp för den enskildes rättigheter, särskilt gällande Semesterlagen och § 6 i AB. Här återstår fortsatt arbete på många håll.

Förtroendevalda på arbetsplatserna har gjort ett fantastiskt arbete! Både som skyddsombud och informationsbärare. Genom att informera själva, men också genom att uppmuntra och hjälpa kollegor, så att arbetsgivare och politiker fått en så riktig bild av vårdverkligheten som möjligt. Vårdförbundet har aldrig tidigare varit så aktiv och efterfrågat, i olika medier. Här ser vi tydligt nyttan av att vara många som gått samman och kan förmedla samma budskap. 

Det är alltså viktigt att det finns förtroendevald på arbetsplatserna. Om du inte har det i dag, ta kontakt med oss i styrelsen så ni får hjälp med medlemsmöte och val. 

Den sommar som står framför oss ser ut till att bli lika svår som förra årets – om inte värre. Glöm därför inte att skriva avvikelser – det är viktigt, inte bara för att kunna sammanställa hur sommaren varit, utan också om du skulle behöva lämna in en arbetsskadeanmälan.
Möjligheten att få ersättning vid till exempel överbelastning och utmattning ökar avsevärt om det finns dokumenterade brister i arbetsmiljö och bemanning.

Vi som har facklig tid kommer under sommaren finnas tillgängliga på telefon, för än så länge är det inte läge att göra arbetsplatsbesök så som vi gjorde innan Coronatiden. Passa på att ta kontakt och prata med oss om de problem du upplever – och kom gärna med förslag på hur vi ska agera tillsammans för att förändra och förbättra arbetsmiljön.

Tips och råd finns här i vår sommar-FAQ

Välkommen till årsmötet!

Den 2-9 oktober är det årsmöte, som i år är en kombination av ett digitalt och fysiskt möte. Så boka in årsmötet i din kalender!

Det blir både ett digitalt och ett fysiskt årsmöte, kombinerat med utbildningsdag på Bohusgården 8-9 oktober. Temat för dagen blir arbetsmiljö. Du kommer att få en inbjudan i början av augusti och  anmälan görs då i aktivitetsportalen på vår hemsida.

Till hösten ska vi välja ny avdelningsstyrelse, valberedning och nya kongressombud. Så nu är det hög tid att nominera kandidater. Gå in på vår hemsida och nominera – dig själv, eller någon kollega. Där kan du också se vilka som redan är nominerade och lämna in en motion till årsmötet.

Nomineringen är öppen fram till 31 juli och du kan skicka in motioner till den 15 augusti.  

Läs mer om årsmötet HÄR

 

Nytt kollektivavtal mellan VGR och Vårdförbundet avdelning Västra Götaland och överenskommelse om Krislägesavtal 2021.

Läs mer om avtalet - kökortning HÄR

Läs mer om Krislägesavtal 2021 HÄR

 

Året som gått har med all tydlighet visat att det är viktigt med en fackförening – och speciellt viktigt är, som alltid, att det finns förtroendevalda på arbetsplatsen!

Jag vill avsluta med att tacka för det fantastiska jobb du som  förtroendevald gör!  Och till alla medlemmar! Tack för att du är med i Vårdförbundet – det är när vi står många tillsammans som vi är starka!

Jag och avdelningsstyrelsen önskar dig en skön sommar med tid för återhämtning och vila.

Anne Karin Höglund, avdelningsordförande 
Christina Wernstedt, vice ordförande
Styrelseledamöter
Susanne Blom Persson
Branka Djukanovic Svensson
Martin Håland
Anna-Karin Johannesson
Lene Lorentzen
Jeanette Ros
Pernilla Widholm Jolgård