Årets sommarbrev måste börja med ett erkännande; Jag hade fel! Förra sommaren sa jag att värre än så här kan det inte bli. – men det blev det…

Ingen kunde väl i sin vildaste fantasi föreställa sig den situation medlemmarna fått hantera under senaste månaderna. Timmar i tung skyddsutrustning, vild panik i brist på fungerande skyddsutrustning,  hemmagjord utrustning som ingen visste om den gav fullgott skydd, arbetsledningsansvar utan fungerande krisplaner, bristfällig information, ansvar för att neka andra yrkesgrupper det skydd de behövde,  prover som strömmar in utan förutsättningar att hantera dem inom ordinarie arbetstid, byten av scheman, byte av semesterperiod, byten av arbetsplats och arbetsuppgifter utan tillräcklig utbildning och bredvidgång, nya kollegor i behov av handledning utan tid och möjlighet att ge det… Ja, listan kan göras hur lång som helst. Många fler än de i den direkta covid-vården har påverkats.

Krisen har visat att Vårdförbundets medlemmar ”är vården” – ingen tvekan om det!

Förtroendevalda, både i kommunerna och i regionen har gjort ett fantastiskt jobb. Man har bromsat de mest ogenomtänkta planerna, sett till att  risk- och konsekvensanalyser samt handlingsplaner har gjorts och på så vis värnat arbetsmiljön och säkrat vården av patienterna. Från arbetsplatsen och alla på beslutsnivåer upp till Regionstyrelsen har Vårdförbundet kämpat för att alla ska få inte bara en rimlig lön, utan i år också få fyra veckor semester under sommaren. Här har medlemsstödet varit ovärderligt!

Genom att förtroendevalda och medlemmar har engagerat sig, skrivet i sociala medier och medverkat i gammalmedia har både allmänhet och politiker fått upp ögonen för den verklighet våra medlemmar befinner sig i både på sjukhusen, i kommunerna och i primär- och privat vård. Det har gett en bättre förståelse för våra professioners värde – både hos politiker och allmänhet.  Nu gäller det att hålla ut och hålla i så att vi kan få den uppvärderingen även när det gäller lön och arbetsvillkor.

Vi har fått många människors tacksamhet och uppskattning för våra livsviktiga yrken genom applåder från balkonger och skickade hjärtan. Genom kampanjen #tackamedlön ger vi vanliga människor en möjlighet att tacka, men även sätta press på staten, SKR och regionerna att göra vad de kan för att förbättra vårdpersonalens villkor. Det är dags för vården att få rimliga arbetsvillkor och en lön som motsvarar utbildning och kompetens. Det är dags för arbetsgivarna att tacka med lön!

Vårdförbundet många medlemmar ger oss styrka, inte bara här lokalt men också nationellt när vi möter SKR och regeringspolitikerna. Det kommer vi behöva i tiden som kommer, inte bara i frågan om våra arbetsvillkor och löner, men också i frågan om LAS och andra fackliga och demokratiska rättigheter. Värdet av att stå samman i ett fackförbund blir allra tydligast när det krisar som värst. Vi ökar ständigt i antal medlemmar och även denna sommaren har vi en kampanj som du kan delta i. Facket är viktigare än någonsin. Nu ställer vi upp för varandra. Gå med i Vårdförbundet!

Med detta sagt önskar jag och avdelningsstyrelsen en härlig sommar med tid för vila och återhämtning.
 

Anne Karin Höglund, Avdelningsordförande

Avdelningsstyrelsen Västra Götaland