En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.

Vill du påverka vad Vårdförbundet ska jobba med? Skicka in en motion till avdelning Västra Götalands årsmöte den i oktober. Senast 30 juni behöver vi få in din motion, så att styrelsen har möjlighet att förbereda svaret inför årsmötet.

Kom ihåg att det dessutom finns möjlighet för dig som medlem att lämna förslag till avdelningsstyrelsen året runt.

Så får du en tydlig motion:

  • Skriv kort och tydligt
  • Skriv titel/rubrik på motionen
  • Gå direkt till det du/ni vill föreslå. Motivera kortfattat ditt/ert förslag.
    Avsluta med Yrkande i en eller flera att-satser som sammanfattar vad du/ni vill. Skriv endast ett yrkande i varje att-sats. Styrelsens förslag till beslut om att anta eller avslå yrkandet utgår ifrån att-satserna.
  • Tänk på att varje att-sats ska kunna genomföras. Är ett yrkande formulerad på ett sätt som går att genomföra eller som en åsikt?
  • Finns det någon särskild som bör utföra yrkandet? Ta i så fall med det i motionen.
  • Tänk på att formulera yrkandena på ett sätt så att de blir röstningsbara med ett ja eller nej