Vi avslutar året med ett extra årsmöte för att besluta om arvode för avdelningsstyrelsen. Delta i omröstningen som pågår digitalt mellan 21-23 december.

Beslut om arvode till avdelningsstyrelsen

Varje avdelningsstyrelse i Vårdförbundet får ett arvode för ansvaret de tar i styrelseuppdraget. Det är årsmötet som fastställer arvodet efter förslag från valberedningen. Vid vårt årsmöte i oktober behandlades inte arvodesfrågan på ett riktigt sätt, det gick inte att rösta och av det skälet fattades inget beslut. Därför bjuder vi in alla medlemmar till ett extra årsmöte för att fatta beslut.

Extra årsmöte genomförs 21-23 december

Årsmötet genomförs under tre dagar. Dagordningen finns längre ned. Så här ser tidsplanen ut för de tre dagarna:

21 december

8:00 Årsmötet öppnas

Yrkande öppnas för alla punkter. Det innebär att du som medlem kan ställa frågor eller lämna alternativa förslag på de frågor som mötet behandlar, så kallade yrkanden.

9:30 Yrkandestopp punkterna 2-5, mötesformalia.

9:30-11:30 Punkterna 2-5 beslutas

11:30 Yrkandestopp för årsmötets huvudfråga om arvode, punkt 6.

11:30 Årsmötets huvudfråga om arvode, beslutspunkt öppnas.

23 december

11:30 Beslutspunkt om arvodesfrågan stängs.

11:30  Årsmötet avslutas

Förslag om arvode

Det finns två förslag, valberedningens förslag och ett alternativt förslag som lades av en medlem vid det ordinarie årsmötet i oktober.

Beloppet som kan fördelas är maximalt 1,5 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr. Totalt belopp att fördela är 72 450 kr.

1.       Valberedningens förslag till fördelning av arvode:

  • Ordförande 16 470 kr/år
  • Vice ordförande 16 470 Kr/år
  • Arvode per ledamot 4 390 kr/år, antal ledamöter i styrelsen: 9 st.       

2.       Förslag från medlem, till fördelning av arvode:

  • Ordförande 1/2 sammanlagda beloppet (36 225 kr/år)
  • Vice Ordförande 1/4 belopp (18 112,50 kr/år)
  • Ledamöter i styrelsen, 1/4 belopp delat på 9 ledamöter (2 012,50 kr/år)

Hur gör jag för att delta?

Det extra årsmötet genomförs digitalt via VoteIT, som är ett mötessystem framtaget för digitala demokratiska möten. För att delta i årsmötet behöver du ett konto i VoteIT. Det får du genom att följa den länk som kommer att skickas via e-post till alla medlemmar i avdelning Västra Götaland som har en registrerad e-postadress i medlemssystemet. Vill du vara med men har inte fått någon länk, kontakta verksamhetshandläggare@vardforbundet.se – så hjälper de dig tillrätta.

Länken skickas fredag den 10 december.

Om du deltog i årsmötet i oktober har du redan ett konto i VoteIT. Då går du till https://vardforbundet.voteit.se  och och loggar in. Du loggar in med ditt användarID i VoteIT eller med din e-postadress. Om du har glömt ditt lösenord kan du återställa lösenordet via inloggningssidan i VoteIT.

Dagordning

1.      Extra årsmötet öppnas

2.      Prövning att extra årsmötet kallats i behörig ordning

3.      Val av ordförande till extra årsmöte - Martin Håland

4.      Val av sekreterare för extra årsmöte - Carina Rautalin

5.      Val av justerare tillika rösträknare - Susanne Blom Persson

6.      Beslut om arvode  

7.      Mötet avslutas den 23 december kl.  11.30