Här presenterar vi årets vinnare och alla nominerade. Avdelningsstyrelsen Västra Götaland har utsett vinnaren och vi kommer att uppvakta alla nominerade och deras kollegor på respektive arbetsplatser med tårta så snart covid-säkra fysiska möten blir möjliga. Vinnaren uppvaktas även med diplom och present!

Grattis årets vinnare!  Anna Asplund, avdelning 343 Östra Sjukhuset, till titeln Årets förtroendevald/skyddsombud 2020 i avdelning Västra Götaland!

Anna Asplund, IVA-sjuksköterska, avdelning 343 IVA/UVA Östra sjukhuset SU. Nomineringen löd:

"Egentligen vill jag nominera alla skyddsombud på Område 2, men Anna sticker ut lite extra. Anna blev förtroendevald och skyddsombud första gången i början av 2017 och hade uppdraget i ca 1,5 år innan hon gick på föräldraledigt. I januari 2020 kom hon tillbaka till arbetet och hörde genast av sig om att bli vald igen. Inte långt efter det drog pandemin in över Göteborg och IVA Östra (blev covid-IVA), där Anna jobbar och är skyddsombud, utökades arbetsplatsen med över tre gånger fler vårdplatser än man hade i början av året och blev granne med det hett omdiskuterade IVA-tältet (Kronan). Anna såg till att delta i så gott som varje risk- och konsekvensanalys, LSG, utbildning och andra möten där hon som skyddsombud var viktig och som var viktiga för hennes uppdrag. När läget blev mer och mer ansträngt hade vi bokade telefonsamtal varje vecka för att följa upp vad som var aktuellt. På sjuksköterskans dag ordnade Anna medlemsmöte och bjöd in två med facklig tid. Flera medlemmar kom och vi kunde tillsammans prata om läget på enheten och Vårdförbundet arbete och njuta av godis och bär som Anna hade fixat. Anna är engagerad, både i sitt arbete som IVA-sjuksköterska och som skyddsombud/förtroendevald, hon är noggrann och tar reda på det hon behöver veta för sitt uppdrag och hon möter svårigheter med ett imponerande gott humör!"

Grattis alla nominerade! 

Marie Alrishan, biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Mölndals sjukhus SU:

”Hon gör ett bra skyddsombuds och fackligt jobb. Rekryterat många medlemmar sedan hon blev skyddsombud. Anordnar lärorika möten som medlemmarna uppskattar. Bryr sig om verksamheten och arbetsmiljön.”

Charlotte Andersson, HSV Borås stad:

"Mycket engagerad i hemsjukvårdens frågor i vård och äldreomsorgen i Borås stad. Kunnig som distriktsköterska och har kloka frågor. Brinner för hemsjukvårdens patienter. Engagerad."

 

Anna-Karin Attfors, biomedicinskanalytiker, klinisk kemi Östra sjukhuset SU:

”Anna-Karin är i rollen som förtroendevald mycket uppmärksam och observant på sin och hennes medlemmars/medarbetares arbetsmiljö. Ann-Karin finns till för sina medlemmar/medarbetare och har en bra dialog med sina båda enhetschefer(gemensamt ledarskap tillämpas vid denna enhet) för att tillsammans skapa en både utvecklande och säker arbetsplats.”

 

Nina Nilsson, IVA Mölndals sjukhus SU:

”Nina har stått på sedan januari/februari här på IVA 227 på Mölndal sjukhus inför och i förbindelse med COVID19. Som skyddsombud har Nina drätt i ledningen i förhållande till utbedring/utformning av arealer, Skyddsutrustning hur skal den vara, vad skal vi ha, vilka rutiner skal vi ha, rutinerna ändrade sig flera gånger per dag i början så det var inte lite som skulle ha rede på. Hur personalen mår. utbedring och utformning av nya rutiner så at allt följer lagar och riktlinjer. Och en masse andra ting som hör med, men som jag inte har översikt över. Hon står på dag och natt, i sitt jobb och i tillägg sköter hon sitt jobb som skyddsombud. På ett mycket noggrant och väl utförd sätt. Hon er mycket duktig i sitt förhållande till sina arbetskamrater, och har stor kunskap om lagstiftningar. Hon står på för at våra rättigheter blir fulgt också under en rådande pandemi enligt alla lagar och riktlinjer som är gällande. Hon er ett stärkt bindeledd mellan personal och ledning. senast nu när smittan sprids igen står hon på så ledningen utarbetar nya rutiner så at vi får använda andningsskydd som smittvärn utstyr når det er stor fara för att vi skal bli smittade av otestade patienter.”

 


Tanja Pejic, skolsköterska Borås stad:

”Klok medlem som arbetar som skolsköterska och lyfter deras frågor på ett bra sätt. Engagerad i skolhälsovårdsfrågor och elevers hälsa.”

 


Helena Solefors, Dialysen NÄL:

"Helena har varit förtroendevald på sin arbetsplats Dialysen, NÄL under flera år, därtill sitter som ordinarie i samverkan på både lokal nivå (Specialistmedicin) och även områdesnivå (Område I). Helena har högt förtroende bland sina kollegor på dialysen och är på samma gång aktiv i sitt breda uppdrag som samverkan innebär, snabb att lyfta villkorsfrågor och påläst när det gäller MBL, arbetsmiljö och villkorsfrågor. Idag duggar verkställighetsbeslut och omorganisationer tätt inom NU-sjukvården, Helena drar ett tungt lass och visar på både uthållighet och kunskapsbredd i denna stora påfrestning som inte minst just nu är rådande i den klinik och det område hon representerar."

 


Johanna Stenberg, sjuksköterska HSV Tranemo kommun:

”Hon är mycket engagerad. Hon har hjälp mig och stått hård när jag var sjukskriven. Det kändes jättetryggt med henne.”

Åter igen, ett stort grattis! 

Avdelningsstyrelsen Vårdförbundet Västra Götaland