Efter ett turbulent år står julen för dörren. För några av oss innebär det en efterlängtad ledighet och vila, men för många våra medlemmar innebär julen bara ännu mer arbete. Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är nyckelpersoner i den kamp vi tillsammans för mot den alltöverskuggande pandemin.

 

WHO utsåg 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år 

Tänk så rätt det blev...Aldrig har det varit så tydligt att Vårdförbundets medlemmar är nyckelpersoner för att vården ska fungera – både i kommunerna och i regionen. Pandemin har påverkat oss alla, och en stor fråga har varit semester – först sommaren, med flytt av semesterveckor och nu julen – där semester eller inte, har blivit en stor fråga för många medlemmar. Flertalet har också under året fått byta arbetsplats under en kortare eller längre tid – ofta mot sin vilja. 

I båda dessa frågor har förtroendevalda och ombudsmän lagt ned ett jättejobb – utöver det vanliga fackliga arbetet med förhandlingar och medlemsärenden.

FAQ - Coronaviruset och ditt arbete - Allt om förflyttningar och semester!

Jag vill passa på att tacka alla förtroendevalda för gott samarbete under året som gått – tillsammans är vi starka och gör skillnad. Uppdraget som förtroendevald har aldrig varit viktigare än nu! Många har hörts och synts i media. Det är bra! Det är tydligt att frågorna vi arbetar med är viktigare än någonsin.
Jag vill be alla medlemmar – oavsett var du befinner dig, tänka till och fundera ut på vilket sätt du kan på verka våra politiker så att de ger arbetsgivarna förutsättningar att genomföra den kommande lönerörelsen på ett sätt som tydligt markerar våra medlemmars värde för en god och säker vård.

Det hjälper inte att våra chefer ser och sätter värde på det arbete vi gör, om de inte får pengar som räcker att fördela utifrån kriterier och avtal. Det gäller även förutsättningarna för dig som är chef. Det är inte OK att du ska lägga mer tid på att försöka ringa in personal, än på att leda och utveckla arbetet.

Det behövs en bra arbetsmiljö och en lön i paritet med likvärdiga yrken för att vi ska bli tillräckligt många och kunna ge en god och personcentrerad vård.
Prata med en politiker, skicka brev/vykort och berätta varför en rimlig lön är viktig, skriv insändare eller inlägg på politikers Facebook-sidor. Applåder och lovord värmer – men det är pengar som ger mat på bordet! #tackamedlön

Följ vår blogg och skicka texten vidare till våra politiker för att påverka!

VÄSTBLOGGEN - Livsviktiga insatser måste belönas!

Vi har dagligen kunnat läsa i tidningarna och övriga medier hur våra medlemmar stått, och står, i frontlinjen när det gäller covid-19. Både i kommunerna, primärvården och på sjukhusen pågår en ständig kamp – och den är tyvärr inte över. Vi får tillsammans var och en på sin plats, göra det vi kan för att minska smittspridningen – och ta hand om de som blivit sjuka.
Vårdförbundet är vi tillsammans, Vi är vården! Vi kommer fortsätta arbeta för att förbättra villkoren där vi finns!

Med de orden önskar jag och avdelningsstyrelsen dig ett riktigt bra avslut på 2020 och ser fram emot att arbeta tillsammans med dig under 2021.

Anne Karin Höglund ordförande Vårdförbundet avdelning Västra Götaland