Vårdförbundet arbetar för dig som medlem och just nu är situationen i vården något ingen av oss varit med om tidigare - varken du som medlem eller vi som förtroendevalda. Läget förändras snabbt och vi får hela tiden uppmaningar om behov av förändring i verksamheten.

Inför sommaren

Vårdförbundet avdelning Västra Götaland har i samtliga förhandlingar om att även förlägga semester i september ställt sig oenig. Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som står mitt i coronapandemin behöver ledighet och återhämtning för att orka. Det går inte att skjuta nödvändig vila och återhämtning på framtiden. Vi vet inte hur hösten ser ut och därför förutsätter vi att arbetsgivarna ska göra sitt yttersta för att förlägga semestern i juni, juli och augusti även där de meddelat att september också blir en ”semestermånad” i år.

Vi ser med oro på att några arbetsgivare inte vill ge sammanhängande semester, vilket vi givetvis reagerar starkt på och kommer att fortsätta protestera mot. Vårdförbundets utgångspunkt i avdelning Västra Götaland är att semester ska ges 4 veckor sammanhängande under perioden juni-augusti.

Vårdförbundets medlemmar behöver återhämtning och vila för att orka med det som kommer, oavsett om det är en andra våg av covid-19 eller vård som fått skjutas upp som ska hanteras. Vi är oroliga för att våra regionpolitiker redan nu planerar för kökortning så fort pandemin är över. 

Eventuella ersättningar för extrapass eller för att senarelägga semester är vi inte överens om, utan det blir i så fall ensidiga arbetsgivarbeslut. Vi tycker att det är skamligt att regionen inte ökar summan för flytt av en semestervecka(så som andra regioner gjort) utan behåller den samma låga ersättning vi haft under flera år.

Arbetar du i kommun eller hos en privat arbetsgivare och erbjuds ett avtal på din arbetsplats får du gärna höra av dig. Det är viktigt att du som funderar på att senarelägga din semester, noga läser igenom det avtal du tecknar med arbetsgivaren och att det finns påskrivet innan ändringen ni är överens om genomförs. Det är särskilt viktigt att ni är överens om, skriftligt, när din huvudsemester ska tas ut. Tänk också på att du har möjlighet att själv förhandla med arbetsgivaren om andra villkor än de som erbjuds. I dessa tider tycker vi att är 30 000 kronor är en rimlig ersättning för en flyttad semestervecka.

Semesterlagen och kollektivavtal gäller även under en pandemi och arbetsgivaren är skyldig att lägga ut semester under semesteråret i enlighet med de regler som gäller. Arbetsgivarna har sedan februari känt till att vi har en pandemi och borde ha startat semesterplaneringen för länge sedan sen.
Regionerna behöver allt oftare förhandla om avsteg från de lagar och överenskommelser som gäller för sommarsemesterns förläggning.

Läs mer: Sommarsemester: vilka regler gäller och hur kan Vårdförbundet och jag själv påverka?

Hur går det med lönerevisionen? 

Lönerevisionen i regionen har på några förvaltningar skjutits upp till följd av det pressade läget på grund av pandemin men på andra pågår det. Även i kommunerna har vi kommit olika långt. Några är redan klara, medan andra knappt har börjat. För att få veta hur det går på din arbetsplats kontaktar du de förtroendevalda som ansvarar för löneöverläggningen. De har alltid aktuell information – eller vet var du kan få svar på dina frågor. Kontakta Västra Götaland. 

Det är viktigt att du som medlem har en giltig mejladress så du inte missar den information som skickas ut. Om du inte har fått information, kontrollera dina kontaktuppgifter i Vårdförbundets medlemsregister
Information har gått ut via mail till samtliga medlemmar.

Var rädd om dig och alla människor i din närhet - du är viktig!

Avdelningsstyrelsen
Vårdförbundet avdelning Västra Götaland