Läs ordförande Janí Stjernströms debattartikel idag på Internationella kvinnodagen.

Världshälsoorganisationen WHO har utsett år 2021 till ”International Year of Health and Care Workers”. Det är ett sätt att visa uppskattning och tacksamhet gentemot all världens hälso- och sjukvårdspersonal och det orubbliga engagemang som alla visat i kampen mot Covid-19-pandemin. Och det är hög tid!

Kvinnor tjänar 3700 kronor mindre än män varje månad

Medlemmar i Vårdförbundet är tryggheten och kunskapen i denna förskräckliga pandemi. Vi finns för att säkerställa god och säker vård i alla lägen. Nu ställer vi krav på att hyllningarna måste övergå till bättre löner och villkor istället för applåder.

Vi ser tydligt att arbetsgivare inte prioriterar en jämställd lönebildning utan vi får fortfarande lön utifrån tidigare fastställda normer ”typiska kvinnodominerade arbetsplatser” ska hållas kvar under industrimärket som sätts av ”typiskt mansdominerade arbetsplatser”.

Kvinnors löner är 9,9 procent lägre än mäns. Det motsvarar 3 700 kronor i månaden, eller 44 000 kronor per år.

Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till 17.00.

Samhällsfarliga konsekvenser

Coronapandemin har gjort det tydligt att undervärderingen av kvinnodominerade yrken och sektorer har livs- och samhällsfarliga konsekvenser.

Vi föreslår följande samhällsåtgärder för att nå resultat och motverka de negativa konsekvenserna:

  • Det behövs att arbetsgivare prioriterar och åtgärdar strukturella löneskillnader. Staten och arbetsmarknadensparter måste ta sitt ansvar och bryta denna strukturella värdediskriminering så att löneläget motsvarar yrkets krav på hela arbetsmarknaden. Lönen måste sättas oberoende av industrins norm.
  • Politiskt styrda verksamheter och andra arbetsgivare måste säkerställa att arbetsmiljön utifrån arbetsbelastning, arbetstider och arbetsvillkor prioriteras och att nollvision för arbetsskada /sjukdom införs.
  • Jämställda pensioner, kvinnor har 31 procent lägre pensioner än män därför behöver pensionssystemet reformeras genom bland annat en höjning av pensionsavgiften och en modernisering av pensionsavgiften.
  • Öka tillsynen och skärp sanktionerna för de arbetsgivare som ignorerar kravet på årliga lönekartläggningar. Diskrimineringsombudsmannen och arbetsmarknadens parter måste arbeta mer aktivt för att motverka alla typer av diskriminering i arbetslivet, framförallt synen på kvinnor.

Vårdförbundet avdelning Västmanland ser att osakliga löner mellan kvinnor och män på sikt skadar hela samhället, det vill vi motverka med att lokalt inbjuda politiker och arbetsgivare till ett fokus arbete kring villkor och löner, vi hoppas modet finns att möta upp.

Janí Stjernström ordförande samt styrelsen för Vårdförbundet avdelning Västmanland