I början av sommaren fick du som arbetar i region och kommun en löneenkät på mejlen. Vi vill påminna dig om att gärna besvara den senast den 31 augusti. Det är din viktigaste möjlighet att påverka och göra din röst hörd om löneprocessen. Det är dina erfarenheter är grunden för oss i vårt påverkansarbete!