Annika Öhrn, Biomedicinsk analytiker på Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus i Västerås har vunnit priset En fantastisk kollega! Läs mer om vad Annika gör för sina kollegor och passa på att nominera någon på din arbetsplats. Än finns chansen för en barnmorska, en sjuksköterska och en röntgensjuksköterska!

Annika Öhrn, vinnare av priset En fantastisk kollega!

Hon är nominerad av sina kollegor, som beskriver Annika och hennes arbete. Läs motiveringarna som gör just Annika till en fantastisk kollega.

 

Motivering 1: 

Annika är en enormt driven BMA som under året jobbat hårt med att utveckla lungfysiologidiagnostiken på kliniken. Dels genom att medverka i upphandlingar av nya utrustningar men även i uppförandet av nya metodbeskrivningar.

Med sin gedigna kunskap och erfarenhet stöttar hon även just nu två BMA studenter med sina examensarbeten inom spirometri. Under hösten har hon dessutom handlett studenter och inspirerat dem till ett starkt intresse inom lungfysiologi.

Annika är en positiv kollega som alltid ställer upp när man har frågor och funderingar. Under året har hon även hållit i ett projekt för implementering av ett nytt arbetssystem där hon guidat både läkare, BMA, undersköterskor och sekreterare. Utan henne skulle kliniken inte vara den samma!

Motivering 2: 

Genom sin yrkeskunnighet som ligger på nivå som specialist hjälper/stöttar/vägleder hon oss andra inom området för spirometri.

Genom pandemin såg hon till att vi fick korrekt skyddsutrustning och att vi använde korrekta munstycken för patienten och därigenom kunde garantera patienternas säkerhet.

Genom pandemin har hon också startat upp en ny utrustning, och kommer alltid och hjälper när något krånglar. Som om allt ovan inte vore nog är hon en fantastisk kollega som sprider glädje och har alltid nära till sitt smittande skratt.


Annika uppvaktades av Vårdförbundet i Västmanland och det firades med tårta och härliga skratt på Fysiologavdelningen, på Västmanlands sjukhus i Västerås.

Har du en kollega som är barnmorska, sjuksköterska eller röntgensjuksköterska och som bidrar till en bättre arbetsmiljö och en god kamratskap - som utvecklar yrket och strävar efter ett hållbart arbetsliv eller något annat som påverkar din vardag positivt? 

Nominera till En fantastisk kollega HÄR