Vårdförbundet har utvärderat hur väl arbetsgivare i kommuner och regioner följt intentionen med löneavtalet HÖK 19. Läs avdelningsordförande Janí Stjernströms debattartikel i VLT.

Axplock ur artikeln (läs den i sin helhet via länken längre ner):

Vi kan tyvärr konstatera att det i till exempel Region Västmanland samt Västerås stad inte har prioriterats de väsentligheter som avtalet innehåller.

Ytterst så handlar löneavtalet om att arbetsgivaren ska kunna kompetensförsörja med våra livsvikta yrken och samtidigt kunna erbjuda innevånarna rätt kunskap, kompetens för god och säker vård.

Trots ovilja hos vissa arbetsgivare att ta ansvar för sin del av avtalet, har Vårdförbundets samtliga medlemmar fullt ut under året tagit sitt ansvar och varit avgörande för att både covidvården och vården i övrigt fungerat.

Våra medlemmar behöver mer än bara applåder och delade fruktkorgar. De behöver få bevis på att deras slit och uppoffringar inte bara tas för givet, utan att arbetsgivare på riktigt visar konkret uppskattning och omsorg om sina värdefulla medarbetare.