I maj hyllar Vårdförbundet Västmanland två livsviktiga yrken med fika. Den 5 maj på internationella Barnmorskedagen och den 12 maj på internationella sjuksköterskedagen hyllar vi respektive yrke. (Läs vidare för mer information)

Barnmorskedagen den 5 maj
Vårdförbundet Västmanland firar din dag med fika! Du hittar oss vid Västerås sjukhus, huvudentrén, Sigtunagatan 1 mellan 10 och 14 den 5 maj.

Vid detta tillfälle kommer du som är barnmorska och medlem att bli bjuden på kaffe och så får man välja på antingen lättare smörgås eller liten godbit.

Internationella barnmorskedagen har funnits sedan 1951 och syftet med dagen är att uppmärksamma det livsviktiga arbete som barnmorskor världen runt utför.

 

Sjuksköterskedagen den 12 maj
Vi firar din dag med fika! Du hittar oss vid Västerås sjukhus, huvudentrén, Sigtunagatan 1 mellan 10 och 14 den 12 maj.

Vid detta tillfälle kommer du som är sjuksköterska och medlem att bli bjuden på kaffe och så får man välja på antingen lättare smörgås eller liten godbit.

Internationella sjuksköterskedagen sammanfaller med Florence Nightingales födelsedag. Hon bidrog bland annat till att förbättra vårdresultat och minska dödligheten bland patienter under slutet av 1800-talet. Det är med i åtanke som vi den 12 maj framhåller sjuksköterskors kompetens och vikten av professionell omvårdnad.  Det är ett livsviktigt yrke som vi lyfter fram idag.