Mötesstrukturen för Årsmöte 2020 blev annorlunda i år på grund av coronapandemin men inte sämre för det!

Tvärtom, mötet genomfördes under två kvällar coronasäkrat enligt Hälsomyndighetens rekommendationer, med tillgång till handsprit, visir och munskydd. Efter att årsmötets handlingar var färdiga avslutade vi kvällen med medlemsaktivitet biokväll och filmen Våga Drömma.

Vi vill tacka mötets gästordförande Vanja Allén och mötets gästsekreterare Jenny Setterholm. Vi vill även rikta ett särskilt tack till biografens värd Mirium som på ett mycket coronasäkrat och professionellt sätt tog hand om oss och våra medlemmar.

Under årsmötet genomfördes fyllnadsval (mandat 1 år) av 1 styrelseledamot och 2 valberedare. Varmt välkommen Beatrice Zeppenfelt till styrelsen och Karina Olofsson och Åsa Eklund till valberedningen.

Styrelsen 2020-2021 består av

Ordförande Janí Stjernström 
Vice ordförande Ingrid Edman 
Styrelseledamöter: Tina Javidi, Harriet Lindqvist, Jessica Roos, Peter Sjödal, Cecilia Stoor, Angelica Gradh, Sandra Gustavsson och Beatrice Zeppenfelt.

Valberedning 2020-2021 består av

Mimmi Högblom (sammankallande)
Inga-Lena Jonsson, Karina Olofsson, Anders Vidén, Benny Viklund, Novalie Mörk och Åsa Eklund.

Kongressombud 2020-2021 består av

Janí Stjernström
Ingrid Edman
Beatriz Olsson
Elena Ejnarsson
Cecilia Stoor
Tina Javidi
Peter Sjödahl
Noinar Chalermkwan
Ingrid Lindgren
Angelica Gradh

Styrelsens mandat går ut 2021 och då får vår eminenta valberedning ett stort valberedningsuppdrag. Vill du eller känner du någon som är intresserade av ett styrelseuppdrag eller känner sig utmanad att vara valberedare finns möjligheten att påverka avdelningens mandatperiod 2021-2025.

Vanligtvis tackar vi av avgående styrelseledamöter och valberedare på årsmötet men denna gång skedde avtackningen tidigare. Styrelsen tackar än en gång Ingrid Lindgren avgående styrelseledamot och Marie Claesson avgående valberedare.

Som brukligt har medlemmarna fått använda sin demokratiska rätt att påverka avdelningens verksamhetsplanering inför 2021 genom att ge förslag på aktiviteter som kan kopplas till kongressens övergripandemål.

Årsmötet behandlade en inkommen motion skriven av Jenny Holm. Årsmötet avsåg att motionen var besvarad.

Årsmötet behandlade två övriga frågor gällande förmånsskatt på luncher och förläggning av arbetstider under pandemin.

Nyligen och på ett coronasäkrat sätt genomförde vi utbildning för våra förtroendevalda, den 6 oktober för regionen och den 8 oktober för kommunerna.

Den 8 november är det Internationella yrkesdagen för röntgensjuksköterskor. Aktiviteten vi vanligtvis gör kopplade till dagen är att uppmana medlemmar att ”Nominera en fantastisk kollega”. Vi välkomnar nomineringar!

Nyfiken på att läsa mer om vad vi genomförde under 2020? Läs årsrapporten här.