Fyllnadsval, härliga möten, och utmärkelser. Om detta och mycket annat från årsmötet kan du läsa om i avdelningsstyrelsens hälsning

Fyllnadsval - Avdelningsstyrelsen

Tack för förtroendet att leda avdelningens arbete fram till årsmötet 2025. På årsmötet gjordes fyllnadsval enligt följande:

  • Mikaela Bergström, vice ordförande
  • Nathalie Andersson och Sofia Nilsefur blev valda till styrelseledamöter.

Avdelningsstyrelsen kommer under 2024 driva de frågor som årsmötet önskade, och tillsammans med alla nästan 5000 medlemmar i Västerbotten är vi en stark kraft.

På årsmötet tackade vi även av styrelseledamöterna Karin Fahlgren och Karin Järback, som avslutade sina uppdrag. Stort tack till er för allt engagemang ni bidragit med under dessa år. Hoppas att vi snart ses

Fyllnadsval - Valberedningen

"Vårdförbundet Västerbotten hade även fyllnadsval till valberedningen, och det blev Eva Palmebjörk. Nu består valberedningen av:

Jessica Axelsson, Karin Kopparmalms, Carina Hjelm Eriksson, Ulrika Johansson, Eva Palmebjörk, Carina Forslund, Bengt Sjöberg.

Vi tackade av Ann-Christin Karlberg De Roos efter många år med stort engagemang i sitt uppdrag som valberedare.

Årets förtroendevald till Layal Safa

Med motiveringen:  Layal har som förtroendevald/skyddsombud med stort engagemang och intresse tagit sig an att föra medlemmarnas talan. Verkar för att medlemmarnas arbetsmiljö ska bli så bra som möjligt. Räds inte för att ta tag i obekväma ämnen.

Har god dialog med chefer där hon tar upp alla medlemmars olika åsikter även om medlemmarna inte är eniga. Hon informera oss medlemmar på ett föredömligt och fortlöpande sätt.   

Årets engagemang till Elin Lindgren och Jennie Olofsson

Med motiveringen: Elin och Jennie har länge kämpat och drivit lönefrågan inom primärvården. Trots motgångar och tufft motstånd har de stått på sig och inte gett upp. De båda ser sina medlemmar, lyssnar in och sedan lyfter och driver på för deras räkning. Jennie och Elin månar om våra professioner och driver yrkets utveckling och med det även värderingen av vår kunskap.

Engagemanget och modet är stort och de möter chefer på olika nivåer och har varit aktiva på politikerdebatter. Deras engagemang inspirerar och motiverar andra att våga ta plats och jobba med viktiga villkors frågor.

Elin och Jennie har nått framgång med deras engagemang som gynnar alla oss medlemmar i Västerbotten!