Först och främst hoppas jag att den gångna sommaren har gett dig en välförtjänt ledighet med tid för återhämtning. Många av er jobbade hårt hela våren och fick vänta in i det sista på besked om semestern, vilket inte är rätt.

Vi kommer utvärdera sommaren och med alla våra medel påverka så att detta inte blir en återupprepning 2021. Kontakta gärna oss och berätta hur det gick för dig och hur det fungerat på din arbetsplats i sommar.

Jag ser med tillförsikt fram emot kommande höst och det vi nu har framför oss. Vårdförbundets professioner har uppmärksammats mer än någonsin, både nationellt och i Västerbotten. Även om vi alltid vetat det så förstår nu även allmänheten, politiker och andra beslutsfattare att våra yrken är livsviktiga. Dessvärre räcker det inte med applåder och heja-pårop utan nu måste hända något och det är dags att arbetsgivaren börjar med att #tackamedlön

I Västerbotten har våra 15 kommuner förhållit sig till löneprocessen relativt bra men med olika resultat. Region Västerbotten har inte följt det exemplet och inte heller lärt sig av fjolårets centrala konsultation. Vi har inte gett upp och försöker angripa situationen på olika sätt. Vi kommer återkomma till er berörda medlemmar om det längre fram.

Vi har under våren och försommaren, i pandemins spår, förhandlat mer än vad som sker vanligtvis under ett helt år. Det har varit med olika resultat hur vi lyckats, men en av de stora segrarna var situationen för Umeå kommuns skolsköterskor som i sin tur gav ringar på vattnet för många av övriga länets skolsköterskor.

Nu börjar de ajournerade förhandlingarna att återupptas och däribland semesterdagsväxling, som många frågat efter. Är du anställd i regionen har du kanske läst att många förbund förhandlat fram den möjligheten. Vill här passa på att meddela att även vi är på gång med att förhandla om det.

Demokrati! Snart är det dags för årsmöte och vår tänkta stora gemensamma dag och kväll sätter covid-19 stopp för. För att lösa den demokratiska frågan på bästa sätt kommer årsmötet i år ske digitalt mellan 5-8 oktober. Det är viktigt att du registrerar rätt e-postadress så att du kan vara med och rösta och påverka då vi har fyllnadsval och ska välja två nya ledamöter och en valberedare. Här kan du se över dina kontaktuppgifter.

Det kommer även vara andra positiva insIag och ska vi dela ut olika stipendier, exempelvis till årets förtroendevald. Hoppas att vi ses!

Läs allt om det digitala årsmötet

Snart är det dags för verksamhetsplanering inför 2021 och vi vill få inspel från er Vårdförbundare i Västerbotten. Det är en viktig demokratisk pusselbit så därför uppmanar jag dig att svara på vår enkät nedan. Det tar inte många minuter. Utifrån målen som kongressen fattade 2018, medlemmars önskemål samt våra personella och ekonomiska resurser kommer styrelsen försöka fatta de klokaste besluten för en väl fungerande verksamhetsplan.

Fyll i enkäten här. Tack för din medverkan!

Vi saknar alla fysiska möten med er och vi är vana att ofta ses. Det har varit en utmaning att hålla ihop alla oss 5 000 medlemmar då digitala möten har varit vår plattform, men vi hoppas kunna påbörja lite besök och få möjlighet att träffa er snart. Självklart sker det med försiktighet och vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Håll utkik på hemsidan och våra sociala medier, vi kommer planera för olika saker under hösten.

 

Varma hälsningar

Jenny Olsson

Ordförande Vårdförbundet avdelning Västerbotten