Det har nog inte undgått någon, att regionen valt att ansöka om aktivering av krislägesavtalet, KLA och att SKR godkänt det. De arbetsplatser där medarbetare kommer anvisas är vad vi fått veta; IVA i Umeå samt de vårdavdelningar i Skellefteå som har Covidvård. Infektion på NUS kan komma bli aktuella i senare skede.

Alternativet till detta är att arbetsgivaren kan nyttja sin möjlighet till utökad arbetsledningsrätt. Det innebär att de har rätt enligt AB§6 att leda och fördela arbetet och detta utan krav på att betala ut ersättning till er.


Med detta vill vi vara tydliga och säga att det är Region Västerbotten som fattat beslutet och inte Vårdförbundet. Vi har under det senaste året fört många samtal och förhandlingar kring att alla som arbetar med Covid-vård ska få extra ersättning för det jobbet, då vi vet att påkänningarna för er är enorma. Ordentliga ersättningar i en extraordinär tid är en brännhet fråga.

Arbetstagarens arbetstid kan under en begränsad period (högst fyra veckor) uppgå till 48 timmar/vecka. Det innebär inte per automatik att ni ska arbeta så mycket. Det har vi framfört till arbetsgivaren och fått medhåll i.

Konkret i pengar innebär avtalet att ni kommer få mer än dubbelt så hög lön redan från första timmen ni arbetar under KLA (220 %).

Vi vet att pengar inte betyder allt. Därför har vi varit tydliga med Region Västerbotten att de måste ha en plan för vila och återhämtning; både på kort och lång sikt. Vi har anmodat regionen att alla som tvingas jobba mer, ska få en kompensatorisk ledighet när den värsta pandemin klingat av. De måste göra en plan för hur medarbetarna också ska orka jobba efter pandemin.


Vår uppfattning är att om vård-Sverige hade haft goda villkor, bra förutsättningar och en god grundbemanning innan pandemin, så hade de aldrig behövt bedriva en personalpolitik som innebär rovdrift på personalen på detta sätt som vi ser nu. Regionen har dock valt alternativet Krislägesavtal, med allt vad det kan innebära.

Läs mer om krislägesavtalet och i vilka regioner det är aktiverat