Sommar och semester även i år... För många av oss är semesterplanering även i en tid utan pandemi, en tid av frågetecken, oro, ovisshet och frustration men i år är det kanske extra svårt... Hur tänker arbetsgivaren och vad tycker Vårdförbundet?

På ett fåtal ställen i Regionen är det klart, som exempel akuten, IVA och operation. Vi har förhandlat klart men för ständiga diskussioner med Regionen. Eftersom det är oerhört mycket som inte fungerar. Ett problem är att så många blivit omstationerade till Covid-avdelningar och deras ordinarie arbetsplats har svårt att få ihop sommarschemat då de blivit kort om folk.

Just nu är det oerhört tufft inom primärvården och Hälsocentralerna . Där har många blivit förflyttade till Covid-avdelningar. Just nu vårdas det väldigt få i Västerbotten och det brukar ligga runt 19 Covid-patienter inlagda totalt i hela länet. Detta gör att personalen på Covid-avdelningarna har det lugnt medan övriga arbetsplatser har det tufft.

Vi har förhandlat vid tre tillfällen med Region Västerbotten (central samverkan, MBL§11 och MBL§14) där vi avslutat i oenighet. Arbetsgivaren kommer lägga september som en sommarmånad och därav kommer vissa enheter få sin sommarsemester då. Vi var ute i alla medier efter förhandlingen då vi skickade ut ett pressmeddelande. 

Vi anser att var och en har rätt att förhandla vid semester i september och anser inte att frågan är klar trots att vi avslutade i oenighet. Vi har central samverkan varje vecka nu och denna fråga lyfter vi varje gång. Vi uppmanar att medlemmar som har problem att höra av sig till oss.

I Umeå kommun blev det blev klart för ett bra tag sedan och där erbjuder kommunen 50 000 kr/månad för de som arbetar hela sommaren. Vilket fungerade mycket bra 2019 då de fick tag på många sommarvikarier och medarbetarna kunde få semester. I år är det betydligt svårare och det är inte många sökande. Nyanställda får under sommarmånaden extra ersättning/vecka för att arbeta hela sommaren.

Det är alla omstationeringar som ställer till semesterplaneringen och vi anser att arbetsgivaren skyller på Corona men det är tydligt att det är dålig planering som styr. I Umeå kommun säger arbetsgivaren att alla kommer få semester som önskat men inget är beviljat än.

Inom Psykiatrin i Umeå har vi MB,  att de som arbetar på mottagning frivilligt vill arbeta på avdelningen gör det och det har då löst sig bättre där. Många blir tvångsförflyttade från mottagning till avdelning för att lösa semestern. Det gäller inom de flesta enheterna inom regionen.
Gällande Skellefteå kommun har vi har idag inget direkt svar vad som gäller men vi fortsätter vår kommunikation med dem.

Arbetsmiljölagen gäller fortfarande och det är viktigt att de som arbetar kliniskt och alla förtroendevalda står upp för den och har dialog med närmsta chefer om arbetssituationen. Alla risker och tillbud behöver dokumenteras som bevis på en ansträngd situation.

Vårdförbundets medlemmar behöver återhämtning och vila för att orka med det som kommer, oavsett om det är en andra våg av corona eller vård som fått skjutas upp som ska hanteras.

Eventuella ersättningar för extrapass eller för att senarelägga sin semester blir i så fall ensidiga arbetsgivarbeslut som enligt arbetsgivaren sker på helt frivillig basis. Sker det på din arbetsplats får du gärna höra av dig, exempelvis om du upplever att det sker med påtryckning från arbetsgivaren.

Det är viktigt att du som funderar på att senarelägga din semester, noga läser igenom det avtal du tecknar med arbetsgivaren och att det finns påskrivet innan ändringen ni är överens om genomförs. Det är särskilt viktigt att ni är överens om, skriftligt, när din huvudsemester ska tas ut. Tänk också på att du har möjlighet att själv förhandla med arbetsgivaren om andra villkor.

 

Läs mer om sommarsemestern - vilka regler gäller och hur kan Vårdförbundet och jag själv påverka?

Var rädd om dig - Du är viktig!