Här kan du som medlem få svar på vanliga frågor vi fått om lön 2019.

Hur har Vårdförbundet Västerbotten förhandlat våra löner? 
Det centrala löneavtalet tecknades mellan Vårdförbundet nationellt och SKL (Sveriges kommuner och landsting) den 16/5-19. Efter det har vi träffat region Västerbotten och åkt runt till alla våra 15 kommuner. Syftet med dessa överläggningar är att gå igenom det centrala avtalet och se att båda parter tolkat det lika. Sedan skriver vi under en LOK som är lokalt kollektivavtal om lön. Efter det börjar arbetsgivarens arbete kring löneprocessen. Lönesamtal ska hållas och sedan resultatsamtal. 
 
Varför gick ni med på ett avtal utan fast summa? 
Vårdförbundets medlemmar har sedan 2011 så kallade sifferlöst avtal och individuell lönesättning. Inga löner sätts via centrala avtal och i procent, utan det är chefs-medarbetarmodellen som gäller. Tyvärr är industrin normerande för lönerna på arbetsmarknaden, då exporten avgör Sveriges ekonomi. TCO anser att även vi kan ta ansvar för svensk lönebildning. Fram till 2011 har Vårdförbundet haft fasta procent om en lägsta lönepåslag vilket alltid blev maxlön för arbetsgivaren. Vi har sett att den faktiska lönen har ökat sedan 2011 så vi införda icke nivåbestämt löneavtal.  
Löneökning under 2014-2016 har för Vårdförbundets medlemmar varit 16.65 % och i Västerbotten ännu lite högre. Industrin har samma år varit 9.09 %. Totalt sett har Vårdförbundets medlemmar vunnit på sifferlöst avtal. Självklart är vi inte nöjda med detta utan måste jobba vidare för högre lön och bättre löneutveckling. 
 
Ni har ju sagt att särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 kr, varför blir det inte så? 
Det är sant att våra yrkande i avtalsrörelsen bl.a. var 10 000 kr till ca 25 % av våra medlemmar som är särskilt yrkesskickliga. Denna summa ska dock vara utanför den årliga lönerevisionen. Avtalet som tecknades 16/5 i år med hjälp av medlare bestämmer dock inga summor men det finns nya skarpa skrivningar som kan hjälpa oss att nå målet. Vissa arbetsgivare har anammat Vårdförbundets yrkande och har för avsikt att betala ut 3000 kr/år under avtalsperioden.  
 
Hur kan Vårdförbundet godkänna dessa urusla löner som betalas ut i år?  
Vårdförbundet har inte godkänt några löner, utan det är arbetsgivaren som sätter lön. När det är dags för löneavstämning mellan kommunerna, regionen och Vårdförbundet kommer vi analysera löneutfallet, lönespridningen och processen och då vara oeniga där det inte fungerat. Alla avstämningsprotkoll kommer gås igenom noggrant för fortsatt analys av på löneprocess och löneutfall.  
 
Kan vi strejka? 
Det är en bra och viktig fråga. Vi kan inte strejka under avtalsperioden utan då råder det fredsplikt. I det treåriga avtalet finns det möjlighet för oss att säga upp avtalet redan nästa år, 2020-12-31. Om inte arbetsgivaren levererar och följer avtalet i år och nästa år är det stor risk/möjlighet att vi säger upp avtalet. Vi är tydliga med att så kommer ske om inte arbetsgivaren tar sitt ansvar. När avtalet är uppsagt kan vi strejka. 
 
Varför gör Vårdförbundet inget för våra löner? 
Vi har träffat högsta ledningen i våra kommuner och i regionen, samt samtalat med politiker om avtalet och vad som krävs för att behålla och rekrytera barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Vi kommer fortsätta påverka på alla tänkbara sätt. Ni ska veta att vi jobbar hårt i frågan kring lön.  
 
Vad kan vi medlemmar själva göra? 
För att öka kraften i det som heltidsfackliga jobbar med varje dag, är det bra om vi alla medlemmar jobbar på med påverkan. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Kontakta media, skriv vykort till politikerna i stora mängder och engagemang för lönefrågan på sociala medier kan skapa stor kraft och påverkan. Prata med dina kollegor. Låt inte engagemanget stanna i fikasoffan. Vårdförbundet stöttar och tillhandahåller material. Hör av er så hjälps vi åt! 
 
Om jag går ur Vårdförbundet får jag min högsta löneökning! 
Vi har full förståelse för ilskan som känns efter årets lönerevision. Vi känner samma sak, som fortfarande har kvar våra anställningar i kommun och region. Vi centralfackliga (styrelsen) får samma löner som övriga medlemmar och tjänar inget ekonomiskt på våra uppdrag. Vi är dock övertygade om att vi måste vara många för att gemensamt åstadkomma en förändring. Ibland kan det kännas hopplöst men vi behöver samla kraft av varandra och ta fajten. Vi kommer inte att ge upp när det gäller våra löner. 
 
Kommuner kontra region 
Generellt fungerar löneprocessen bättre i kommuner än regioner. Kommunerna har även avsatt mer procentuell ökning för våra medlemmar. Vi anser att regionens och även vissa kommuners dåliga ekonomi inte är skäl nog att hålla tillbaka våra löner. På lång sikt kommer det att kosta mer att inte satsa på oss medlemmar. Vi ser stora risker för uppsägningar vilket i sin tur leder till sämre vård som inte är tillgänglig eller jämlik. Vi ser att patientsäkerheten äventyras och att arbetsmiljön för Vårdförbundets medlemmar kommer försämras avsevärt. 
 
Vårdförbundet och SKL 
Vårdförbundet Västerbotten har regelbunden kontakt med Vårdförbundets förhandlingschef och förhandlare som i sin tur rapporterar allt som inte fungerar i Västerbotten till SKL. 
Workshop SKL 23/9; Enligt det centrala avtalet ska fem regioner och en kommun delta i ett nätverk och workshop för att arbeta med bättre löneutveckling och lönespridning. Vi är glada att region Västerbotten är en av regionerna tillsammans med Blekinge, Östergötland, Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Redan vid första mötet fick region Västerbotten insikt i alla brister och även lärdom hur de bättre kan arbeta med löneprocessen.  
 
Vad händer nu? 
Årets avtal blev klart då arbetsgivaren redan satt sina budgetar. Vi kommer göra ett intensivt påverkansarbete där vi förväntar oss att länets kommuner och region avsätter ordentliga lönemedel för att värdera Vårdförbundets medlemmar ordentligt enligt avtal. Om inte arbetsgivaren levererar under år 2020 kommer styrelsen i Västerbotten göra allt som står i vår makt så att avtalet sägs upp. Nu är det upp till bevis! 
 

/Vårdförbundet avdelning Västerbotten