Annica Backman, doktorand och medlem i Vårdförbundet

Annica Backman som är doktorand och medlem i Vårdförbundet, forskar om ledarskapets betydelse för personcentrerad vård och psykosocialt klimat på arbetsplatsen.

Forskning om ledarskapets betydelse för personcentrerad vård och psykosocialt klimat på arbetsplatsen.

Kommande delstudier handlar om vad som kännetecknar det effektiva ledarskapet i äldrevården samt dess betydelse för belastning och socialt stöd.

Vårdförbundets resestipendium bidrog till att finansiera resan till Orlando i USA då delar av resultaten presenterades vid den internationell konferensen "The Gerontological Society of America", som november 2015.

Vårdförbundet ville uppmärksamma henne för sitt arbete och engagemang och uppvaktade henne med en  blomma.

Läs Annicas forskningsarbete Towards person-centredness in aged care – exploring the impact

 

Lycka till med det fortsatta doktorerandet Annica! önskar Jenny Olsson, avdelningsordförande  och Katarina Nilsson Reian, avdelningsstyrelsen.