Vi gratulerar Leena Eriksson - Årets förtroendevald och Miahabo Berkelder för priset Årets engagemang! Årets vårdchef blev Sara Chennoufi, grattis!

Årets förtroendevald

Leena Eriksson, Norsjö kommun

Leena har lyssnat in medlemmarna och har därefter med stort engagemang drivit Vårdförbundets frågor och politik. Genom sitt idoga arbete har hen fått högsta kommunledningen på fötter. Resultatet har givit chefen mer mandat och lönerna har fått en rejäl skjuts. Vidare har frågor som AST, semester och kompetensförsörjning hamnat högt på agendan hos arbetsgivaren.

 

Årets engagemang

Miahabo Berkelder, Infektion NUS

Miahabo har med brinnande engagemang samlat medlemmar och förtroendevalda. Lön, Covidersättning och villkor för nattarbete är några av de frågor hon drivit. Miahabo räds inte att möta högre ledning och har flitigt representerat kåren i media. Hennes engagemang inspirerar och motiverar andra att våga ta plats och jobba med viktiga fackliga frågor.

 

Årets Vårdchef

Sara Chennoufi, Klinisk fysiologi, Hjärtcentrum NUS

Sara är på alls sätt en närvarande chef, som ser och lyssnar till varje medarbetare. Hon har tilltro till personalens klokhet och kompetens och ger stort utrymme att planera, utveckla och bestämma arbetet tillsammans, vilket ger arbetsglädje och samhörighet i arbetsgruppen. Sara räds inte att ta svåra beslut eller lösa eventuella konflikter som uppstår.

Att involvera förtroendevalda, skyddsombud och medarbetare i alla frågor som rör arbetsplatsen är viktigt för Sara. Hon är en väldigt kompetent och omtyckt chef, ledare och kollega. Saras framtidsutsikter är lysande.