Se aktuell status i årets löneöversyn hos arbetsgivarna i avdelning Uppsala.

Region Uppsala

Nuläge: Avstämning genomförd, löneöversyn klar.
Lönesamtal klara: maj
Utbetalning:
oktober

Utfall
Total:
3,55 %
Barnmorskor: 4,74 %
Biomedicinsk analytiker: 3,36 %
Röntgensjuksköterskor: 3,40 %
Sjuksköterskor: 3,43 %

Medianlön
Total:
38 900 kr
Barnmorskor: 42 100 kr
Biomedicinsk analytiker: 34 575 kr
Röntgensjuksköterskor: 36 050 kr
Sjuksköterskor: 34 500 kr

Uppsala kommun

Nuläge: Avstämning genomförd, löneöversyn klar.
Lönesamtal klara: mars
Utbetalning: maj
Utfall: 3,26%
Medianlön: 40 500 kronor

Enköping kommun

Nuläge: Avstämning genomförd, löneöversyn klar.
Lönesamtal klara: maj
Utbetalning: juni
Utfall: 2,16%
Medianlön: 39 400 kronor

Heby kommun

Nuläge: Avstämning genomförd, löneöversyn klar.
Lönesamtal klara: mars
Utbetalning: april
Utfall: 4,39%
Medianlön: 43 350 kronor

Håbo kommun

Nuläge: Avstämning genomförd, löneöversyn klar.
Lönesamtal klara: mars
Utbetalning: maj
Utfall: 1,89%
Medianlön: 43 350 kronor

Knivsta kommun

Nuläge: Avstämning genomförd, löneöversyn klar.
Lönesamtal klara: mars
Utbetalning: maj
Utfall: 2,43%
Medianlön: för få medlemmar för att ange

Tierps kommun

Nuläge: Avstämning genomförd, löneöversyn klar.
Lönesamtal klara:
februari
Utbetalning:
maj
Utfall:
3,01%
Medianlön:
41 870 kronor

Älvkarleby kommun

Nuläge: Avstämning genomförd, löneöversyn klar.
Lönesamtal klara: april
Utbetalning: maj
Utfall: 3,08%
Medianlön: 44 300 kronor

Östhammars kommun

Nuläge: Avstämning genomförd, löneöversyn klar.
Lönesamtal klara: februari
Utbetalning: april
Utfall: 3,14%
Medianlön: 41 950 kronor

Skandionkliniken

Nuläge: Avstämning genomförd, löneöversyn klar.
Lönesamtal klara: maj
Utbetalning: oktober
Utfall: 3,25 %
Medianlön: 39 350 kronor