Här får du information om hur löneprocessen går till och vad som kan vara bra att tänka på.

Bra att veta

Innan central avstämning är din lön inte fastslagen, du kan fortfarande påverka den. Vi medlemmar påverkar lönen och processen i flera olika steg och forum.   

Industrins märke används som riktlinje för budgetering av lön på svensk arbetsmarknad. Vanligtvis ligger den på ca 2 procent, i år förändrades den till 4,1 procent. Alla kommuner är klara. Inom regionen ledde märkets förändring till att samtliga fackförbund tillsammans med arbetsgivaren kom överens om att skjuta på löneprocessen för att förändra budgeten efter nya märket. 

Region Uppsala budgeterade då om från 2,3 procent till 3,2 procent. Snittvärdet översätts inte automatiskt på våra professioner utan det kan skilja sig. 

Löneprocessen 

1.  Lönen börjar i politikens budget. Här möter vi politiken om varför våra yrkesgrupper behöver premieras och vad vi behöver. Vi har belyst bland annat ojämställda löner och särskilt yrkesskickliga. 

2. Chefer på arbetsplatserna har medarbetarsamtal och diskuterar hur man trivs på arbetsplatsen och vad man behöver för att kunna utvecklas i arbetslivet och sin profession. 

3. Avdelning Uppsala författar särskilda yrkanden till arbetsgivarna vad de behöver satsa på, vilka som de behöver premiera och varför samt vad vi behöver i vår löneprocess. 

4. Deadlines för de olika delarna i löneprocessen överenskoms i en överläggning mellan arbetsgivaren och avdelning Uppsala. Här lämnar vi även våra yrkanden. 

5. Arbetsgivaren har efter överläggningen lönesamtal med oss medlemmar där man diskuterar de prestationer som man haft utifrån verksamhetens mål, effektivitet, produktivitet och utveckling. Detta utgår från lokala lönekriterier.  

6. Efter lönesamtalen bedömer varje avdelningschef vilken löneförhöjning hen vill ge till varje individ. Alla dessa listor samlas sedan inom arbetsgivaren och skickas till avdelning Uppsala. Vi utgår från en dialogmodell i löneprocessen vilket innebär att chefen och medarbetaren ska tillsammans diskutera hur ens prestationer ser ut och argumenterar fram en adekvat löneförhöjning. I slutändan är det alltid arbetsgivaren som sätter lönen oavsett vilken modell man har. 

7.  I dialogmodellen granskar avdelning Uppsala förslaget på lönerna som inkommit från arbetsgivaren för att upptäcka eventuella lagbrott (som diskriminering, föräldraledighet osv).  

8.  Under tiden vi granskar förslaget på lönerna kan cheferna ge ett lönebeskedssamtal till medarbetarna där de informerar om vilken löneförhöjning de planerar att ge. Du som medlem har här möjlighet att fortsätta dialogen med din chef och kan förändra det förslaget till lön. Cheferna kan skicka in ett nytt förslag till oss. 

9. Efter granskning har vi en central avstämning med arbetsgivaren och diskuterar om alla haft lönesamtal, hur utfallet blev i sin helhet och belyser eventuella lagbrott.  

10.  När avstämningen förklaras avslutad gäller den nya lönen.  

Vi har lönegrupper där flera förtroendevalda träffas och författar yrkanden och lägger upp strategier hur vi ska ta nästa steg. Hos vissa arbetsgivare deltar även förtroendevalda i de centrala mötena. 

Status i Region Uppsala 

Av tradition brukar politiken utgå från industrimärket när de budgeterar för löneöversynerna. I år förutsatte politiken inom Region Uppsala att industrimärket skulle vara densamma som tidigare år och budgeterade för det. Budgeten för alla anställdas löneförhöjningar var då i snitt på 2,3 procent. Det nya märket kom tillslut och landade på 4,1 procent.   

I det skedet talade vi med politiken och arbetsgivarna (Region Uppsala och samtliga kommuner i Uppsala län). I princip samtliga arbetsgivare medger att våra yrkesgrupper är eftersatta lönemässigt och att de behöver prioritera oss i årets löneöversyn. I och med det nya märket påtalade vi att de behöver justera lönebudgeten för våra professioner så det minst möter det i genomsnitt. Vi har ojämställda löner jämfört med resterande arbetsmarknad och således behöver egentligen mer än märket i snitt.  

Arbetsgivaren måste förstå att lönen, framförallt lön för erfarna och kompetenta kollegor och löneutvecklingen är något de behöver möta upp akut. Vi har inte tid att diskutera fram och tillbaka längre. 

Regionen insåg att de inte kan fortsätta med sin befintliga budget och kallade samtliga fackförbund till ett gemensamt möte. De efterfrågade input från alla oss: vad tycker ni att vi ska göra? Diskussionerna slutade i att alla var eniga: budgeten behöver justeras efter märket. Regionen ville då skjuta på processen då de ansåg att de behövde mer tid för att kunna budgetera om. Samtliga förbund var eniga i att det är ok så länge de budgeterar efter märket.  

Arbetsgivaren tog tillbaka frågan och budgeterade tillslut om till ett snittvärde på 3,2 procent.  

Vi har varit tydliga i att detta inte är tillräckligt för våra professioner. Arbetsgivaren har själva sagt att våra professioner ska särskilt satsas på i årets löneöversyn för att behålla kompetens. Samtidigt säger deras budget en helt annan sak.  

Viktigt att veta är att 3,2 procent gäller för alla medarbetare inom hela regionen som snittvärde, det kan alltså skilja sig per yrkesgrupp. Således kan våra professioner fortfarande hamna i nivå med märket eller över.  

Nästa steg 

Idag inväntar vi fortfarande förslag till lön och avstämning för Region Uppsala. Samtliga kommuner är färdighanterade.  

Tänk på att:

Din lön är inte satt förrän vi haft den centrala avstämningen med arbetsgivaren. Därför kan du fortsatt påverka din chefs förslag till lön.