Fredagen den 12 januari var det dags för examenshögtid för sjuksköterskor som påbörjade sin utbildning i januari 2021 vid Karlstads Universitet.

Vårdförbundet avdelning Värmland var inbjudna för att dela ut vårt stipendium på 6000 kr för bästa examensarbete. Vi passade även på att gratulera alla nya sjuksköterskekollegor!

Om högtiden

Under högtiden höll rektor Jerker Moodysson ett tal, sjuksköterskan Amelia Olsson framförde en fantastisk sång, och avslutningsorden uttalades av Elisabeth Kling och Helena Simonsson..

Vårdförbundets stipendium

Vårt stipendium tilldelades Olle Henningsson och Johanna Lindgren för deras examensarbete "Orsaker till missad omvårdnad inom slutenvården".

Här kan du läsa examensarbetet

Motiveringen lyder: "Examensarbetet belyser, sprider kunskap och förståelse för vikten av att rapportera missad omvårdnad och att ha personal med rätt kompetens runt patienten. Allt för att minska vårdskador och etablera goda rutiner inom omvårdnaden."