Det var första fysiska examen för sjuksköterskor sedan pandemins början och avdelning Värmland fanns på plats för att dela ut vårt stipendium.

Examen i pandemins spår

Fredagen den 14 januari 2022 var det åter fysisk examen för sjuksköterskor efter att det varit digitala lösningar sedan pandemins början. Allt var inte helt som vanligt ändå utan man hade delat upp klassen i två grupper.
Första gruppen fick sin examen kl. 13.00 och andra gruppen fick sin kl. 15.00. Alla anhöriga fick följa examen via länk, allt för att göra det så säkert som möjligt. Styrelsen i Värmland vill passa på att gratulera och önska hela klassen lycka till i yrkeslivet!

Värmlands stipendium

Vårdförbundet var med vid det ena tillfället för att dela ut vårt stipendium.
Det blev examensarbetet med titeln:
Mobila applikationernas påverkan på egenvården hos patienter med Diabetes Mellitus, skriven av Annika Lindberg och Elena Kim.

Motiveringen: Litteraturstudien påvisar hur digitala lösningar tillsammans med utbildningsinsatser kan vara ett bra verktyg för både patienter och vårdpersonal. Framtidens vård kommer att bestå av fler digitala lösningar och det behövs goda exempel och modeller inom många områden. Både demografi och geografi kräver nya lösningar på gamla problem och här kan digitala modeller vara en av nycklarna mot en påbörjad förändring mot personcentrerad vård.

HÄR KAN DU LÄSA HELA UPPSATSEN!

Så grattis än en gång önskar vi både stipendiaterna och resten av klassen!
Avdelningsstyrelsen i Värmland