Det finns inte längre en uthållighet hos akutens personal på Akademiska. Man beskriver att man vaknar med bröstsmärtor, man har ångest för att gå till jobbet och vi har fått information om flera akuta sjukskrivningar relaterat till utmattning.

Vårdförbundet har sedan mitten av förra sommaren drivit en begäran om åtgärder som förbundet skickat in till Arbetsmiljöverket. Verket har i sin tur lagt krav på arbetsgivaren att utföra vissa åtgärder med deadline till februari/mars samt maj.

Akuta åtgärder

Men akuten behöver hjälp nu och måste få någon form av luft i systemet. De omhändertar inte bara cirka 150 patienter per dag via inflödet, utan även upp mot mer än 30  inläggningsklara patienter samtidigt. Efter larm från medlemmar har Vårdförbundet gått in i täta och intensiva dialoger med arbetsgivaren för att hitta akuta lösningar. Vi, tillsammans med Kommunal, har begärt åtgärder enligt följande:

1. Akutens personal ska få fokusera på inflödet 

2. Region Uppsala ska fördela resurser för att omhänderta de inläggningsklara patienterna

3. Arbetsgivaren ska utföra en fördjupad undersökning av den psykosociala arbetsmiljön och hälsa för akutens personal med kort varsel

Ingen lösning på grundproblemet

Åtgärderna vi begärt är inte en lösning på grundproblemet utan är akuta åtgärder för att ge akuten någon form av andningspaus. Det kvarstår att lönebildningen, arbetsmiljöförhållanden och inflytandet över sin arbetssituation är övergripande problem som vi dagligen belyser arbetsgivaren om och presenterar lösningar.

Arbetsgivaren har bemött vår begäran till viss del och vi har haft goda dialoger hittills. Vi bevakar åtgärderna och följer arbetet tätt.

Kontakt 

Om du har frågor kontakta gärna oss, du hittar kontaktuppgifter här: 
Vårdförbundet avdelning Uppsala

För att lyssna på en kort intervju och sammanfattning hör du det här: 

Nyhetsinslag från P4 Uppland